måndag 13 augusti 2007

Han förstod att han trätt ut ur berättelsen


När handen fördes ner över ansiktet kände han att dragen var utslätade, som av porslin. Blicken beslöjades. Som en sömngångare blev han stående och betraktade vänstra handen: fingrarna drogs sakta in i handflatan. Som slagen av blixten förstod han att han hade trätt ut ur Berättelsen, att han hade kommit ut i utmarkerna där allt var skrafferat, ut i en värld i varande, där tid och rum just hade blivit till. Men han fortsatte att gå tills ingenting annat återstod av honom än gåendet. Världen var nu smutsbrun och oformlig, som modelleraklumpen i vilken man knådat in alla färger, alla små figurer, alla små träd. Snart hade alla särdrag gått upp i sitt yttersta ursprung – natten. Som i sin tur upplöstes i det otänkta, det oskrivna, det som inte fanns till. I det vita papper som jag sitter böjd över och inte mer ska besudla med min pennas obscena säd. Mircea Cartarescu
(Målning: Francis Bacon)

Inga kommentarer: