måndag 18 april 2011

Åter andra veckan i maj


PAUS på 3 veckor då jag är på resande fot, tillbaka andra veckan i maj. Hoppas ni får några fantastiska vårdagar!!! Niklas

söndag 17 april 2011

För sent


Vi nöjer oss inte med det liv som vi äger inom oss själva och i vår egen tillvaro: vi vill leva i ett inbillat liv i andras föreställning om oss, och bemödar oss för den skull att synas. Vi arbetar ideligen på att försköna och bevara denna inbillade tillvaro, och försummar därigenom den verkliga. Pascal

fredag 15 april 2011

Orm- biten av sanningen


Från paradiset. – ”Gott och ont är Guds fördomar”- sa ormen.

Nietzsche

onsdag 13 april 2011

Efter mycken strid


När efter mycken strid vi kvinnor törs bekänna
uppriktigt, utan gêne, en böjelse som denna,
fast, konvenansens lag och könets blygsamhet,
hur gärna än vi vill, så strängt förbjuder det –
hur kan en älskare i hela världen våga
att saklöst sätta då vår ärlighet i fråga?
Hur kan en man, monsieur, väl vara så perfid
att tvivla på ett ord, som kostat sådan strid.

Moliére

måndag 11 april 2011

Existensens kaos och labyrint


De tänkare i vilkas inre alla stjärnor rör sig i cykliska banor är inte de djupaste; den som ser in i sig själv som i ett ofantligt universum och bär vintergator i sitt inre, han vet också hur oregelbundna alla vintergator är; de leder ända in i existensens kaos och labyrint.
Nietzsche
(Fotograf: Ricardo Salamanca)

lördag 9 april 2011

Jag går längs gator som inte längre finns


jag går längs gator som inte längre finns
sitter på caféer som är rivna och glömda
med det är samme gamle kypare
och jag känner för honom
han spelar sin roll ända till slutet
serverar mej och mina vänner det vin
vi alltid drack
och när vi skålar med varandra
skålar vi med dimma
för var och en av oss vet att den andre inte finns
bara på den avlånga oljemålningen
som hänger längs väggen bakom oss
och föreställer en samling gestalter som
gripit tag om sina hjärtan
och försiktigt lagt dom ifrån sej i gräset
den svarta iskalla floden i bakgrunden
hugger omkring sej
och väntar på att få komma loss
väntar på att få täcka över allt


Bruno K Öijer
(Fotograf: Trent Parke)

torsdag 7 april 2011

And all, but lust


And all, but Lust, is turned to dust
In Humanity’s machine.

Wilde

tisdag 5 april 2011

Bakom varje leende


Mitt stadigt leende ansikte. Min dolda fasa för livet.

Carl Larsson

söndag 3 april 2011

Förnekande eller respekt


Vill man en gång bli en person får man lov att respektera även sin skugga.
Nietzsche

fredag 1 april 2011

Betydelsefull insikt


Att lära sig att man har sagt eller gjort en dumhet är ingenting, man måste lära sig att man bara är en dumbom, vilket är en mycket mer omfattande och betydelsefull insikt. Montaigne