måndag 28 februari 2011

Jag tycker om dig


Att språket inte givits oss till meddelse av känsla märker man på att alla enkla människor skäms för att söka ord för sina djupaste emotioner: meddelelsen av dem yttrar sig enbart i handlingar, och även då uppstår en skammens rodnad om den andre tycks förstå motivet. Nietzsche

lördag 26 februari 2011

Krona eller klave


Blott de tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger.

Elmer Diktonius

torsdag 24 februari 2011

Outsidern - de har inget val


Det finns människor som är bundna till något när de föds: de har inget val, de är inslängda på en väg, vid vägens slut finns det en handling som väntar på dem – deras handling; de går, och deras nakna fötter pressas tungt mot marken och blir såriga av gruset. Sartre

tisdag 22 februari 2011

Sanningen om Snövit


Beröva en människa all kontakt med sagorna och hon kommer att hitta på en egen saga – förmodligen om sig själv. A.E. Coppard

söndag 20 februari 2011

Hotet att vara mer


Så snart en kvinna tänker någorlunda snabbt så kallas det intuition.

Barbro Alving

fredag 18 februari 2011

Inte så många som man påstår


Det finns alltså inga anständiga kvinnor? Jo! Fler än man tror men inte så många som man påstår.
Alexander Dumas d.y.

onsdag 16 februari 2011

Vissa sår läker aldrig


Jag förstår inte riktigt vad ni vill få mig att avslöja. Jag säger det jag vet, att vissa historier är ogripbara, att de består av på varandra följande tillstånd som inte hänger ihop med varandra. Att det är de hemskaste historierna, dem man aldrig medger inför sig själv, de som lever utan någon som helst visshet, någonsin. Marguerite Duras

måndag 14 februari 2011

Tidens, det skönas och vår egen relativitet


Det rörde sig inte om attraktion eller spel. Det var nödvändigt att hitta någon som kunde få en att glömma. Glömma rädslan. Glömma våldsamheten. Glömma att ungdomen var över. Glömma tomheten. Glömma natten som sög in oss. Glömma tanken på att vi alla en dag ska försvinna och att andra människor ska dansa till samma låtar i vårt ställe.
Nina Bouraoui

lördag 12 februari 2011

Alla de känslor, som hon så länge bekämpat


Alla de känslor, som hon så länge bekämpat, bröto nu fram med obehärskad styrka och jag började förstå detta lilla envisa och kyska hjärta, som sökte dölja sig desto mer hårdnackadt, ju starkare dess behof var att utgjuta sig, ända till det oundvikliga utbrottet kom, då hela varelsen i fullkomlig själfförgätenhet hängaf sig åt behofvet av kärlek och tacksamhet, af smekningar och tårar…
Dostojevskij

torsdag 10 februari 2011

I överjagets skugga


Den ånger och oro, som man känner över vad man själv har gjort, är i grund och botten ingenting annat än fruktan för följderna. Schopenhauer

tisdag 8 februari 2011

De stora kännarna av människohjärtat


Stora kännare av människohjärtat har stigit ned i de avgrunder som är fulla av fasansfull ondska och beskrivit de skräckinjagande gestalter som kom emot dem i mörkret. Karl Rosenkrantz

söndag 6 februari 2011

Obesudlat med mänskligt kött
Hur ska vi då tänka oss det hela , sade hon, om någon fick tillfälle att betrakta det sköna självt, oförfalskat, rent, oblandat, obesudlat av mänskligt kött, färger och mycket annat dödligt strunt – om han kunde betrakta det gudomligt sköna självt i dess enhetliga och enda form?

Platon, Gästabudet.

fredag 4 februari 2011

Hans fasta grepp mot min skälvande kropp


Jag såg min herre första gången i dag,
darrande kände jag genast igen honom.
Nu känner jag ren hans tunga hand på min lätta arm …
Var är mitt klingande jungfruskratt,
min kvinnofrihet med högburet huvud?
Nu känner jag ren hans fasta grepp om min skälvande kropp,
nu hör jag verklighetens hårda klang
mot mina skära, skära drömmar.

Edith Södergran

onsdag 2 februari 2011

I väntans tider


När upphör man att vänta? När man upphör att vänta är man död. Men alla väntar och livet händer inte här, bara medan man väntar händer livet någon annanstans. Det enda människan förmår är att förmedla sin ensamhet till dem som väntar. När man upphör att vänta är man död. När man dör går väntan i uppfyllelse. Torsten Ekbom