fredag 27 juni 2008

Best B.C. or A.D.


Det är inte slut än, och jag har till råga på allt en fråga som är svår att besvara: Hur länge kan man ha choklad liggande utan att den blir dålig? Kafka
(Skulptur av Jesus på korset: Cosimo Cavallaros ”My Sweet Lord” helt i choklad)

torsdag 26 juni 2008

Sådan är min själ


Man läser i gamla berättelser att en flod förälskade sig en flicka. Sådan är min själ, som en flod som älskar dig. Än är den lugn och låter din bild spegla sig djupt och orörligt i sig. Än inbillar den sig att den har fångat din bild, då svallar dess våg för att hindra dig från att åter komma undan. Än krusar den sakta sin yta och leker med din bild, ibland har den tappat bort den, då blir dess våg svart och förtvivlad. – Sådan är min själ: som en flod som har förälskat sig i dig. Kierkegaard
(Fotograf: Powrót)

söndag 22 juni 2008

Allt som ligger närmast
Det finns en framhycklad missaktning för allt som människor faktiskt finner viktigast, allt som ligger närmast. Det heter till exempel: ”Man äter bara för att leva” – en förbannad lögn, liksom den som vill göra fortplantningen till avsikten med all vällust. Omvänt är upphöjelsen av ”de viktigaste tingen” nästan aldrig riktigt äkta : Präster och metafysiker har på dessa områden visserligen vant oss vid ett språkbruk fullt av förljugna överdrifter, men inte lyckats stämma om den känsla som trots allt ser dessa viktigaste ting som mindre viktiga än de föraktade närmsta. – En beklaglig följd av detta dubbla hyckleri är hur som helst att man inte ägnar dessa närmsta ting, till exempel mat, bostad, kläder, umgänge, någon fortlöpande fördomsfri och allmän eftertanke och omgestaltning, utan vänder sitt intellektuella och konstnärliga allvar från det såsom någon ovärdigt; så att gammal vana och lättsinne på den punkten lätt får övertaget bland de ouppmärksamma, framför allt den oerfarna ungdomen: medan å andra sidan våra ständiga försyndelser mot kroppens och själens mest elementära lagar driver in oss alla, yngre som äldre, i förnedrande beroende och ofrihet – jag menar det i grund och botten onödiga beroende av läkare, lärare och själasörjare som alltjämt håller hela samhället i ett järngrepp. Nietzsche
(Fotograf: Bill Tong)

lördag 21 juni 2008

Regeringen och FRA: Resistance is futile, you will be assimilated


Att i denna kollektiva värld (det kollektiva i den, från vilket ingen individuell räddning är möjlig, är vansinnet och undergången), att i denna kollektiva värld förbli privatmänniska och hålla ut som privatmänniska; ett mera heroiskt företag skulle jag för ögonblicket knappast kunna formulera. Imre Kertész
(Fotograf: okänd)

måndag 16 juni 2008

Gladelig spaning FRA alla oss mot alla er


Troligen hörde hon ändå inte till tankepolisen, men å andra sidan var det just amatörspionerna som var de allra farligaste. Han visste inte hur länge hon hade suttit och sett på honom, men kanske var det i hela fem minuter, och det var möjligt att han inte haft ansiktet under perfekt kontroll. Det var ytterst farligt att låta tankarna irra om man befann sig på någon offentlig plats eller inom synhåll för en teleskärm. Helt små saker kunde förråda en. En nervös ryckning, en omedveten min av oro, en vana att tala för sig själv – vad som helst som antydde någonting avvikande, någonting som man behövde dölja. I varje fall var det straffbart att visa upp ett olämpligt ansiktsuttryck (till exempel se tvivlande ut inför en segerbulletin). Det fanns till och med ett nyspråksord för saken: krimmin hette det.
George Orwell
(Fotograf: Misha Gordin)

torsdag 5 juni 2008

Skenbart oberoende


Så länge vi inte känner oss beroende av något anser vi oss oberoende; ett felslut som visar hur stolt och härsklysten människan är. För när hon här antar att hon under alla omständigheter skulle märka och inse ett beroende hon hamnat i, utgår hon från att hon annars åtnjuter oberoende och därför skulle få en motsatt upplevelse om hon undantagsvis förlorade det. – Men tänk om det förhåller sig tvärtom: att hon alltid lever i ett mångfaldigt beroende men tror sig fri när hon på grund av lång tillvänjning inte längre känner kedjans tryck? Bara nya kedjor upplevs som ett lidande: - ”Viljans frihet” betyder i själva verket inget annat än att inte känna nya kedjor. Nietzsche
(Bild: okänd)

onsdag 4 juni 2008

I din närhet


I ensamhetens tid har min tunga bränt
att säga dig det vackra jag drömt och känt -
men i din närhet
min tanke somnar,
min port är stängd,
och hjärtat domnar.


Karin Boye
(Fotograf: Okänd)

måndag 2 juni 2008

Dammsamlare


Jag kan aldrig förstå hur någon kan sätta sig att äta en god lunch i trevligt sällskap vid dukat bord och tillbringa tiden med att tala om vardagliga ting, mer eller mindre samma ämnen, dag efter dag, när hela artens kollektiva erfarenhet och verk av stora mästare ligger och samlar damm vart man än tittar. George Klein
(Fotograf: Okänd)

söndag 1 juni 2008

Ljuset är du


Ty dagen är du,
och ljuset är du,
solen är du,
och våren är du,
och hela det vackra, vackra,
väntande livet är du!

Karin Boye
(Fotograf: Theo Moustakas)