torsdag 16 februari 2012

I have mislaid the key


I have mislaid the key. I sniff the spray
And think of nothing; I see and I hear nothing;
Yet seem, too, to be listening, lying in wait
For what I should, yet never can, remember:

No garden appears, no path, no hoar-green bush
Of Lad’s-love, or Old Man, no child beside,
Neither father nor mother, nor any playmate;
Only an avenue, dark, namless, without end.

Edward Thomas

tisdag 14 februari 2012

When life stops


It is not true
that death begins after life.
When life stops
death also stops.

Gösta Ågren

söndag 12 februari 2012

Teach not thy lip such scorn


Teach not thy lip such scorn; for it was made
For kissing, lady, not for such contempt.

Shakespeare

fredag 10 februari 2012

I betraktarens ögon


Skönhet är inte en egenskap hos tingen själva: den finns bara i betraktarens sinne; och alla betraktare ser olika sorters skönhet. En person kan till och med se fulhet där en annan ser skönhet; och varje individ borde nöja sig med sin egen känsla utan att försöka styra andras. Att söka verklig skönhet eller verklig fulhet är lika meningslöst som att vilja fastställa vad som är riktigt sött eller riktigt beskt.
Beroende på organens mottaglighet kan ett och samma föremål vara både sött och beskt, och det ordspråk har rätt som säger att man inte bör tvista om tycke och smak. Det är helt naturligt och även nödvändigt att utsträcka detta axiom till både andlig och kroppslig smak; det sunda förnuftet, som så ofta går stick i stäv mot filosofin, särkilt med den skeptiska sorten, är alltså åtminstone i ett fall överens med den.

David Hume

onsdag 8 februari 2012

Denna bok var i två delar


Nu mindes jag att denna bok var i två delar, och när den ena delen fattades, så led jag i hela själen och kroppen, som om något var sönder och måste lagas.

Strindberg

(Fotograf: Anton Solomoukha)

måndag 6 februari 2012

Gråtande och döende människor


Se döden stint i vitögat och den kommer att ge er mycket att skratta åt för resten av livet. Jag försäkrar att gråtande och döende människor är människans viktigaste glädjekällor.

Aldo Palazzeschi

lördag 4 februari 2012

Klassiskt och romantiskt


Såväl klassiskt som romantiskt anlagda personer - två kategorier som alltid lever vidare - bär på en framtidsvision: men den är hos de förstnämnda inspirerad av styrkan i deras egen tid, hos de senare av dess svaghet.

Nietzsche

torsdag 2 februari 2012

Män dras till kvinnor


Föremålet för denna blandade passion, som vi kallar kärlek, är kvinnans skönhet. Män dras till kvinnor i allmänhet, eftersom de är kvinnor, och genom naturens allmänna lagar, men de dras till den enskilda kvinnan genom den personliga – skönheten. - Jag kallar skönheten en social egenskap, ty när kvinnor och män, och inte blott de utan även när andra djur inger oss en känsla av glädje och välbehag då vi ser dem (och det gör många), inger de oss dessutom ömhet och välvilja gentemot sig. Vi tycker om att ha dem nära oss och vi ingår gärna i ett slags förbund med dem, om vi inte har mycket starka skäl för motsatsen.

Edmund Burke