onsdag 30 mars 2011

Bush goes gangsta


Sitt slutmål formar människan själv och ur sig själv: inget slut påtvingas henne av yttre faktorer, hon måste inse sin rätta natur, måste bli vad naturen bestämmer, måste alltså upptäcka vad som är hennes natur. Oscar Wilde

måndag 28 mars 2011

Slutsats


Summan av olust i världen överväger summan av lust! Nåväl, det gäller väl då att leva med lust.

Nietzsche
(Bild: Dimitri Daniloff)

lördag 26 mars 2011

Resultatet är dödsrummet


Vi dör alltifrån det ögonblick då vi föds men vi kallar det inte för att dö förrän vi har kommit till slutet av denna process, och ibland drar detta slut ut på tiden fruktansvärt länge. Vad vi betecknar som döende är slutfasen av vårt livslånga döende. När allt kommer omkring vägra vi att betala vår räkning om vi försöker slippa ifrån döendet. Vi tänker på självmord, när vi synar den räkning som en dag presenteras för oss, och tar vår tillflykt till gemena, långsinta tankar. Vi glömmer att vi deltar i ett hasardspel och slutar därför i förbittring. Ingenting annat än hopplösheten står till slut öppet för oss. Resultatet är dödsrummet, i vilket det dös, slutgiltigt. Alltihop har varit ett enda bedrägeri. Hela vårt liv noga taget ingenting annat än en solkig kalender som till sist inte har ett enda datumblad kvar.
Thomas Bernhard
(Fotograf: Dina Goldstein)

torsdag 24 mars 2011

Den kärleken är tyst


Det finns inga ord för kärleken inom en familj. Den kärlek som man lever i men inte märker, den kärlek i vars ljus man ser allt annat, den kärlek, genom vilken all annan kärlek finner ord, den kärleken är tyst. T.S. Eliot
(Fotograf: Phillip Toledano)

tisdag 22 mars 2011

Smärta och lust


Smärta och lust är inte prompt varandras motsats. Lust – är det inte ett otal små smärtfyllda retningar av nervsystemet, erfarna i en lustfylld rytm.
Nietzsche

söndag 20 mars 2011

Gourmet i radikalfeminismens tjänst


Varje hantverkare strävar efter att ge sitt verk bästa utformning, inte i absolut mening, men i förhållande till det avsedda ändamålet. Thomas av Aquino.

fredag 18 mars 2011

Förlåtelse


Samhället förlåter ofta brottslingen. Det förlåter aldrig drömmaren.

Wilde
(Bild: Alfred Eisenstaedt)

onsdag 16 mars 2011

När barnet inom oss glöms bort, flyr fantasin


Vad klagar du för, du övergivna själ? Varför flaxar du kring livets hus? Varför drar du inte bort mot fjärran där du hör hemma istället för att stanna här och kämpa för något som är dig främmande. Kafka

måndag 14 mars 2011

Allt kommer med tiden


Allt kommer med tiden, Madame, det är så att säga ej dags att vid tjugo års ålder att vara pryd. Moliére

lördag 12 mars 2011

En oerhörd längtan


Människosläktet har ständigt låtit sig fjättras av puritanism, kälkborgerlighet, sensualism och fanatism och satt sin egen ande bakom lås och bom: men efter en tid uppstår det en oerhörd längtan efter en högre frihet – efter självbevarelse.

Wilde
(Fotograf: José Manchado)

torsdag 10 mars 2011

Likt en blint trogen hund


Vad jag egentligen fruktar – något värre kan väl ingen säga och ingen heller få höra – är att jag aldrig kommer att kunna äga dig. Att jag i bästa fall kommer att få nöja mig med att likt en blint trogen hund kyssa Din förstrött framsträckta hand, vilket inte kommer att vara ett tecken på kärlek utan ett tecken på förtvivlan hos ett djur som dömts till tystnad och ett liv i evig avskildhet. Att jag kommer att sitta bredvid Dig och – vilket redan inträffat – känna hur Din kropp lever och andas alldeles intill mig men ändå i grund och botten vara längre ifrån Dig än jag är nu i mitt rum. Att jag aldrig kommer att kunna fånga Din blick, utan bokstavligen kommer att förlora kontakten med den för alltid om Du så bara tittar ut genom fönstret eller vilar ansiktet i händerna. Att jag inför världens alla blickar kommer att gå hand i hand och till synes förenad med Dig, men att inget av detta kommer att vara sant. Kort sagt, att jag för alltid kommer att vara utestängd från Dig, även om Du böjer Dig så djupt ner mot mig och Du själv riskerar att falla.

Kafka (till Felice Bauer 1 april 1913)
(Fotograf: Lauren Bentley)

tisdag 8 mars 2011

Förnuft och känsla


Det finns folk som tror att allt är förnuftigt som man gör med en allvarlig min.

G. C. Lichtenberg
(Fotograf: Ghaith Abdul-Ahad)

söndag 6 mars 2011

Att genustänka kan också kränka


Inifrån en bur är världen alltid randig.
Göran Palm

fredag 4 mars 2011

Behind the mask


Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth.
Oscar Wilde

onsdag 2 mars 2011

Mansorgan - äsch, jag är bara passionerat nyfiken


I have no special talents. I am only passionately curious.

Einstein