lördag 12 mars 2011

En oerhörd längtan


Människosläktet har ständigt låtit sig fjättras av puritanism, kälkborgerlighet, sensualism och fanatism och satt sin egen ande bakom lås och bom: men efter en tid uppstår det en oerhörd längtan efter en högre frihet – efter självbevarelse.

Wilde
(Fotograf: José Manchado)

6 kommentarer:

J sa...

Oundvikligen så. Jag läste en bok om pornografins historia ett par år tillbaka och fascinerades av författarens egentligen grundläggande fråga: om vi litade till mänskligheten så fullkomligt att vi skulle eftersträva total frihet eller om vi tvivlade på dess drift och således fann allt annat än en viss censur omöjlig? Bör allt upplysas?

Niklas sa...

Hej J! Jag tror inte att den tilliten finns, kanske av goda skäl. Vi har våra drifter och så mycket av våra liv kretsar runt dessa och med hänsyn till detta är konflikter både inom oss själva och med andra oundviklig. Frågan är dock vem som ska stå för censuren?
Tack för kommentaren!

Skymning sa...

Censur är inte ett alternativ. För vem bevakar väktarna? Självbehärskning, däremot, skulle gynna mänskligheten ...

Gillar både text och bild mycket.

J sa...

Precis, det är censurens dilemma, tron på att det finns en bättre människa med rätt att diktera andras drifter.

Niklas sa...

Hej Skymning! Så är det, men som vi vet så är det så många som känner sig kallade, att just stå där med censurens svärd...

Tack för kommentaren!

Niklas sa...

Hej J! Åter igen, sådana människor finns det ett överflöd av, moralens väktare, med kors, burka och ett svärd...