söndag 31 augusti 2008

Att operera det som inte finns


Mödomshinna är ett missvisande namn eftersom det inte finns någon hinna i egentlig bemärkelse. Den anatomiska benämningen är hymen, en krans av slemhinneveck som sitter någon centimeter från slidmynningen.
 Hos en liten flicka kan veckens flikar vara delvis sammanväxta. Men i takt med att flickan växer, växer också hymen – som ser väldigt olika ut kvinnor emellan.
 Det går inte att se på en kvinnas hymen om hon har haft samlag eller inte. Läkartidningen

söndag 24 augusti 2008

Oren som synden


När en kvinna har menstruation och det kommer blod från hennes kropp, varar orenheten i sju dagar. Den som rör vid henne är oren till kvällen. Allt hon ligger på medan hon har sin menstruation blir orent, och allt hon sitter på blir orent. Den som rör vid hennes bädd skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. Den som rör vid något hon har suttit på skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. Om det ligger något på bädden eller där hon har suttit och någon rör vid detta, är denne oren till kvällen. Om en man har samlag med henne, blir han oren av hennes menstruation i sju dagar. Allt han ligger på blir också orent.
Om en kvinna har en blödning som varar flera dagar utan att det är hennes menstruation, eller om menstruationen varar onormalt länge, är hon oren så länge blödningen pågår, liksom hon är det vid sin menstruation. Allt hon ligger på under sin blödning blir som det hon ligger på under menstruationen, och allt hon sitter på blir orent, liksom vid menstruationen. Den som rör vid något av detta blir oren och skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen.
När kvinnan renas efter blödningen, skall hon låta det gå sju dagar. Sedan är hon ren.
Den åttonde dagen skall hon ta två turturduvor eller två andra duvor och lämna dem till prästen vid ingången till uppenbarelsetältet.
Prästen skall offra den ena som syndoffer och den andra som brännoffer. Så skall prästen inför Herren bringa försoning åt henne för den blödning som gjort henne oren. Tredje Moseboken
(Fotograf: Haggis Chick)

fredag 22 augusti 2008

Do you mind the mindless mind


We will gradually become indifferent to what goes on in the minds of other people when we acquire an adequate knowledge of the superficial and futile nature of their thoughts, of the narrowness of their views, of the paltriness of their sentiments, of the perversity of their opinions, and of the number of their errors… We shall then see that whoever attaches a lot of value to the opinions of others pays them too much honour.
Schopenhauer
(Fotograf: Dmosia)

torsdag 21 augusti 2008

Påtvingad hans värden och lagar


Det är detta ”monster utan motstycke”, sig själv, som han omfamnar när han i sina armar håller den varelse som för honom sammanfattar Världen och som han har påtvingat sina värden och sina lagar. När han förenar sig med denne andre, som han har gjort till sin, är det således hans förhoppning att han ska nå sig själv. Som skatt, byte, lek och risk, musa, vägvisare, domare, medlerska och spegel är kvinnan i den Andre i vilken subjektet kan överskrida sig själv utan att bli begränsad, den som motsätter sig honom utan att förneka honom; hon är den andre som låter sig införlivas utan att upphöra att vara den Andre. Och därigenom blir hon så nödvändig för mannens glädje och triumf att man kan säga att om hon inte hade funnits skulle männen ha uppfunnit henne.
De har uppfunnit henne. Men hon existerar också bortsett från deras uppfinning. Det är därför hon samtidigt är inkarnationen av deras dröm och dess misslyckande. Det finns inte en kvinnobild som inte genast ger upphov till dess motsats: Hon är Livet och Döden, Naturen och Förkonstlingen, Ljuset och Mörkret. Ur vilken aspekt vi än betraktar henne finner vi alltid samma svängning, eftersom det oväsentliga med nödvändighet återgår till det väsentliga.
Simone de Beavoir
(Fotograf: Jose Manchado)

onsdag 20 augusti 2008

Den insiktsfulles dilemma


Förmodligen är kunskapen liten om vad försvarsunderrättelseverksamhet är för något. Fredrik Reinfeldt
(Konstnär: Banksy)

tisdag 19 augusti 2008

Ju mer påtaglig döden är


Jomen, eftersom alla är medvetna om att de en dag ska dö, är de tvungna att på allvar tänka igenom livets mening. Visst är det så? Om man bara levde vidare på samma sätt i all evighet skulle väl ingen på allvar fundera på sådana saker. Vad skulle det vara för vits med det? Även om det fanns någon sorts behov av det, skulle man väl tänka: ' Det finns hur mycket tid som helst att tänka på det, det tar jag tag i någon annan gång.' Men så är det ju inte för oss. Vi måste tänka på det nu, i det här ögonblicket. Imorgon eftermiddag kan man ju bli överkörd av en lastbil och dö. Om tre dagar kanske du har dött av svält därnere på botten, Nyckelfågeln. Eller hur? Ingen vet vad som ska hända. Därför måste vi dö för att utvecklas. Jag tror i alla fall att det är så. Ju mer påtaglig och väldig dödens existens är, desto mer intensivt tänker vi på olika saker. Hakuri Murakami
(Fotograf: Sauco)

måndag 18 augusti 2008

Den tunna huden mellan människor


SISTER WHITE: Bara de som kan ta in alla sina sidor kan bli lyckliga. Ondska finns överallt och i oss alla. Det handlar bara om förmågan respektive oförmågan att härbärgera smärta. Den tunna linjen skiljer oss åt liksom den tunna huden mellan människor. Det tjänar ingenting till att förneka sina mörkaste sidor.
VALERIE: Mina svartaste sidor är mina vackraste sidor.

Sara Stridsberg
(Fotograf: Okänd)

fredag 8 augusti 2008

Mot det sannas tyranni


Till och med om vi vore så tokiga att vi betraktade alla våra åsikter som sanna, så skulle vi väl ändå inte vilja att enbart de existerade -: jag kan inte förstå varför sanningens envälde och allsmäktighet vore önskvärt; för mig vore det tillräcklig om den ägde stor makt. Men den måste kunna kämpa och ha motståndare, och man måste då och då också kunna hämta sig från den i det osanna, - annars blir den långtråkig, kraft- och smaklös, och likaledes blir vi. Nietzsche
(Konstnär: Jeremy Geddes)