torsdag 30 april 2009

Jag kunde väl också


Jag också ville väl andra
och ljusare stigar att gå –
andra stigar att vandra
förrn mörknaden faller på.

Jag också – skulle man tycka,
kunde väl finna en bro
som leder – om inte till lycka
så bara till vardagsro.

Jag också kunde väl hitta
ett ärende – likasom du.
Det blir lite tradigt att sitta
Och stirra tillbaks – Som nu.

Nils Ferlin
(Fotograf: Rob Hornstra)

tisdag 28 april 2009

Äntligen någon som sprider lite ljus i mörkret


På många håll i Indien används traditionell astrologi för flera viktiga beslut, som vad barnet ska heta eller om familjen ska flytta. Men vissa astrologer menar att större saker än så bäst bestäms av stjärnornas positioner.
Raj Kumar Sharma, som är specialist på astro-finanser i Bombay, använder uråldrig indisk och vedisk astrologi för att utröna om börsen kommer att gå upp eller ner.
Enligt honom var finanskrisen högst väntad. Orsaken är nämligen inte den amerikanska bolånekrisen utan en kamp mellan stjärnbilden Lejonet och planeten Saturnus.
– När de befinner sig i samma hus kämpar de mot varandra och skapar illvilja och fara på marknaden, förklarar Sharma.
BOMBAY TT-AFP
(Bild: Christopher Huet)

söndag 26 april 2009

Adultery: We’re victims we say


We don’t fall in love: it rises through us
the way that certain music does –
whether a symphony or ballad
and it is sepia-coloured,
like tea that stains as it creeps up
the tiny tube-like gas inside
a cube of sugar lying by a cup.
Yes, love’s like that: just when we least
needed or expected it
a part of us dips into it
by chance or mishap and it seeps
through our capillaries, it clings
inside the chambers of the heart
to atriums and ventricles. We’re
victims, we say: merely vessels
drinking the vanilla scent
of this one’s skin, the lustre
of another’s blue eyes skilfully
darkened with bistre. And whatever
damage might result we’re not
to blame for it: love is an autocrat
and won’t be disobeyed.
Sometimes we almost manage
to convince ourselves of that.

Julia Copus
(Bild: David Caruso i CSI Miami)

torsdag 23 april 2009

So this is paradise


When I see a couple of kids
And guess he's fucking her and she's
Taking pills or wearing a diaphragm,
I know this is paradise.

Philip Larkin
(Fotograf: Larry Clark)

tisdag 21 april 2009

Så fin du är


Å, bästisen, du är det jag älskar mest i världen! Så fin är du där du ligger! Finaste som hänt mig, du är min semla med lite grädde men mycket, mycket mandelmassa, för så är en semla som allra godast! Du är min och jag är din – är det inte fint, så säg! Ja, kär är jag i dig och du i mig, tänk en sån tur man kan ha! Pussa dig vill jag, pussa dig snuskigt, på fler ställen än munnen! Passa dig, du, jag är kramig idag! Å, lägg din hand där du hade den nyss, får du en kyss! En sån flicka jag har fått: kåt som rådjuret på ängen är hon! Å, så får du inte säga – känn här hur du ställer till dem med mig! Mina underbyxor blev ju jätteslaskiga nu! Men ta av dem då! Så du säger! Martina Lowden
(Konstnär: Banksy)

söndag 19 april 2009

Tillvarons renoveringslust och glömska


Det är ingenting annat, tänkte Ulrich – och allt detta berörde honom naturligtvis också personligen; han hade händerna i fickorna och hans ansikte var likt en sovandes, så lugnt och lyckligt som om han dog en mild förfrysningsdöd i solstrålarna som silade ner - det är ingenting annat som ligger till grund för den ständiga företeelse som man kallar nya generationer, fäder och söner, andlig omvälvning, stilväxling, utveckling, mode och förnyelse. Vad som gör denna tillvarons renoveringslust till ett perpetuum mobile är helt enkelt det obehagliga att mellan vårt eget dimmiga jag och föregångarnas, som redan har stelnat till främmande skal, åter skjuts in endast ett sken-jag, en ungefärligt passande gruppsjäl. Och är man bara litet uppmärksam kan man nog alltid i den framtid som just står för dörren redan skönja det kommande förflutna. De nya idéerna är då bara en trettio år äldre, men utvecklade, litet övermogna eller antikverade, och gör ungefär samma intryck som när man vid sidan av en ung flickas strålande ansikte får se moderns slocknade drag; eller de har inte haft någon framgång och är avtärda och hopskrumpna till ett reformförslag som en gammal narr söker genomdriva, vilken av sina femtio beundrare kallas den store Den-och-den. Musil
(Fotograf: David Gibson)

fredag 17 april 2009

Räddas undan människan


Jag är rädd att djuren betraktar människan som en varelse av deras egen sort, som på ett ytterst farligt sätt förlorat sitt sunda djuriska förstånd – som det vanvettiga djuret, det skrattande djuret, det gråtande djuret, det olyckliga djuret. Nietzsche

onsdag 15 april 2009

Delsanningens dunkla känsla och giltighet


Man kan betrakta en så invecklad skapelse, som den hon utgör, från många sidor och i den teoretiska bilden välja det ena eller det andra som axel: det uppstår delsanningar, ur vilkas ömsesidiga genomträngande sanningen långsamt växer sig högre. Men växer den sig verkligen högre? Det har hittills alltid hämnat sig varje gång man har tagit en delsanning för det enda giltiga. Men å andra sidan hade man knappast kommit fram till denna delsanning om man inte hade överskattat den. Det finns således ett mångfaldigt samband mellan sanningens historia och känslans, men känslans förblir därvid i dunkel. Musil

måndag 13 april 2009

Nothing more than a ghost within a ghost


I couldn’t see but a few feet ahead. I didn’t meet a soul. Everything looked and sounded unreal. Nothing was what it is. That’s what I wanted – to be alone with myself in another world where truth is untrue and life can hide from itself. Out beyond the harbor, where the road runs along the beach, I even lost the feeling of being on land. The fog and the sea seemed part of each other. It was like walking on the bottom of the sea. As if I had drowned long ago. As if I was a ghost belonging to the fog, and the fog was the ghost of the sea. It felt damned peaceful to be nothing more than a ghost within a ghost.

Eugene O’Neill
(Fotograf: Okänd)

lördag 11 april 2009

Frälsningen av miljarder fjärilar i en guldglänsande sädesvätska


Ibland föreställde jag mig frälsningen som en ejakulation av miljarder fjärilar i en guldglänsande sädesvätska. Ur var och en av de miljarder och åter miljarder romliknande genomskinliga människoskallarna kom en underbar fjäril med mönster i rödbrunt, sotsvart och saffransgult. Var och en längtade efter sin frälsning, men för varje ögonblick dukade tusen och åter tusen fjärilar under av utmattning eller slukades av oformliga vidunder. Cartarescu
(Fotograf: Okänd)

torsdag 9 april 2009

När är en bok värd att skriva


Vad är det för värde med en bok som inte ens kan lyfta oss högt över alla böcker? Nietzsche
(Bild: Asaf Hanuka)

tisdag 7 april 2009

Allt annat är tidsfördriv


Det finns endast ett verkligt allvarligt filosofiskt problem: självmordet. Då man avgör om livet är värt att leva eller inte, besvarar man filosofins grundläggande fråga. Allt det övriga – om världen har tre dimensioner, om tanken har nio eller tolv kategorier – kommer i efterhand. Sådant är tidsfördriv; först måste den väsentliga frågan besvaras. Camus

söndag 5 april 2009

Under the wild-rose


So out of the reach of tears and sorrow
Under the wild-rose let us play,
And if death and severing come tomorrow,
I have your kisses, sweet heart, today.

Oscar Wilde
(Fotograf: Perry Gallagher)

fredag 3 april 2009

Vara djup och verka djup


Den som vet med sig vara djup bemödar sig om klarhet; den som vill verka djup inför mängden bemödar sig om dunkelhet. Ty mängden håller allt för djupt som den inte kan se botten i; den är så ängslig av sig och går så ogärna ut i vattnet. Nietzsche
(Bild: Sven Prim)

onsdag 1 april 2009

Någon som förstår


Jag vill hellre vara svinaherde på Amagerbro och förstådd av svinen, än vara diktare och missförstådd av människorna. Kierkegaard