måndag 30 mars 2009

Konsten att icke läsa


Med hänsyn till litteraturen är konsten att icke läsa mycket viktig att kunna. Den består i, att man inte slår sig på just vad som intresserar den stora allmänheten, som politiska eller religiösa broschyrer, romaner, poesi och sådant där, som just för tillfället gör väsen av sig, och som kanske gå ut i flera upplagor i sin tillvaros första och sista år. Tvärtom bör man betänka, att den, som skriver för narrarna, alltid har en stor publik, och man bör använda den knappa tid, man ägnar åt läsning, uteslutande åt de stora andra, som sticka upp över mänskligheten ur skilda tider och folk, åt dem ryktet som sådana betecknar. Blott de kunna bilda och lära en.
Av skräpet kan man aldrig läsa för litet och av det goda aldrig för mycket: dåliga böcker äro intellektuellt gift, de fördärva ens själ.
För att kunna läsa det goda får man icke läsa det dåliga, ty livet är kort, tiden kort och krafterna små.
Schopenhauer
(Fotograf: Okänd)

lördag 28 mars 2009

How could you believe me


I don’t blame you. How could you believe me – when I can’t believe myself? I’ve become such a liar. I never lied about anything once upon a time. Now I have to lie, especially to myself. But how can you understand, when I don’t myself. I’ve never understood anything about it, exept that one day long ago I found I could no longer call my soul my own.
But some day, dear, I will find it again…

Eugene O’Neill
(Fotograf: Okänd)

onsdag 25 mars 2009

Jag ber för alla i nöd här hemifrån framför brasan


Piloten började be i stället för att försöka nödlanda och elva personer omkom när planet kraschade. Nu har piloten dömts för dråp till fängelse i tio år i Italien.

Det var ett tvåmotorigt tunisiskt turbopropplan som i augusti 2005 skulle flyga från den italienska staden Bari på ostkusten till den tunisiska ön Djerba.


Planet fick bränslestopp och kraschade i vattnet utanför norra Sicilien. Piloterna hade tankat för lite bränsle eftersom flygbolaget hade installerat en felaktig bränslemätare dagarna före flygningen.


När motorerna stannade drabbades den tunisiske piloten av panik och började be högt i cockpit, istället för att försöka nödlanda planet på en flygplats på norra Sicilien. Av de 34 personerna ombord överlevde 23 kraschen i vattnet.

Fängelsedomen har nu överklagats till en högre italiensk domstol.

- Detta var en unik dom men det var också en unik händelse, förklarade Niky Persico, advokat för en av de omkomnas familjer, till nyhetsbyrån Ansa.

Anders Hellberg (DN)
(Bild: Okänd)

måndag 23 mars 2009

Finns något i förgrunden för det där fuktiga stället


Jag vill inte låtsas vara skarpsyntare än jag är, den gången tänkte jag inte på något fuktigt ställe, jag menade på annat sätt, allmännare, mer filosofiskt, jag gav luft åt mitt tvivel på att ”människa” och ”fullständig hälsa” överhuvudtaget voro ord som kunde förlikas. Och ännu i dag, ännu efter undersökningen, kan jag, sådan jag nu en gång är och i motsats till min ärade chef, icke anse, att det där fuktiga stället – och han rörde lätt vid Hans Castorps axel med fingertoppen – står i förgrunden för vårt intresse. Det är för mig en sekundär företeelse… Allt organiskt är sekundärt…
Thomas Mann

lördag 21 mars 2009

Hur undvika det blodiga barbariets litteratur


Det finns ingen större vederkvickelse för ens själ än att läsa de gamla klassikerna; har man bara en av dem i händerna, om också blott för en halvtimme, känner man sig genast vederkvickt, lättad, renad, upplyft och stärkt; det är, som hade man badat i en frisk klippkälla. Beror väl detta på de gamla språken och deras fullkomlighet eller på en andarnas storhet, som gör, att deras verk stå oskadda och oförsvagade i kraft efter årtusenden? Kanske på båda delarna. Men så mycket vet jag, att om de gamla språkens tid skulle vara ute, och ser hotande ut för dem i dessa tider, så kommer i deras ställe att växa upp en litteratur, vars make i barbari, platthet och ovärdighet aldrig världen sett. Schopenhauer
(Fotograf: Okänd)

torsdag 19 mars 2009

Praktiserande fingerfärdighet


Vi lär och undervisar att Gud älskar alla människor, men en praktiserande homosexuell som inte vill söka hjälp och inte betraktar detta som synd kommer i konflikt med den undervisning vi har och det som Guds Ord säger. Och då finns inga förutsättningar för att bli medlem hos oss. Ulf Ekman (Grundare av Livets ord)
(Fotograf: Okänd)

måndag 16 mars 2009

I shall not live in vain


If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain;
If I can ease one life the aching,
Or cool one pain,
Or help one fainting robin
Unto his nest again,
I shall not live in vain.

Emily Dickinson
(Fotograf: Okänd)

lördag 14 mars 2009

Transaktion av konstellation


Det får inte heller glömmas bort att porr och prostitution inte är könsbundet. Det är inte bara män som köper sex av kvinnor. Transaktionerna sker i alla olika konstellationer, kvinnor säljer sex till män, män till kvinnor, män till män och kvinnor till kvinnor. Dessutom finns transpersoner som säljer och köper sex. Det håller alltså inte att definiera porr och prostitution som mäns våld mot kvinnor. Petra Östergren
(Fotograf: Okänd)

torsdag 12 mars 2009

Gå vilse i ett okänt land


De omfamnade varandra, den lilla kroppen glödde i K:s händer, i en besinningslöshet varur K. ännu men förgäves sökte rädda sig rullade de i väg ett par steg, törnade tungt mot Klamms dörr och blev liggande i en liten pöl av spillt öl och en annan orenlighet som täckte golvet.
Där gick timmar sin kos, timmar av gemensam andning, gemensamt klappande hjärta, timmar i vilka K. alltjämt hade känslan att han for vilse eller hade kommit så långt bort i det okända som före honom ingen människa, i ett okänt land där ej ens luften hade någon beståndsdel av hembygdens luft, där man måste kvävas av främlingskap, och bland var vanvettiga lockelser man dock intet annat kunde göra än gå vidare, fortsätta att gå vilse. Kafka
(Fotograf: Torsten Brandt)

tisdag 10 mars 2009

Ur otillfredsställelse skapas förändring


Jag tror Gud är en apa som missnöjd med sig själv och sitt utseende skapade människan. Z
(Konstnär: Gabriel von Max)

söndag 8 mars 2009

Instinktiv otillfredsställelse med språket


Tillkomsthistoria – att lögnaktigt tillskriva sig ett större sammanhang:

Människorna är djupt insnärjda i filosofiska, dvs grammatiska förvillelser. Och att befria dem från dessa förutsätter att man rycker loss dem från de oerhört komplicerade och talrika förbindelser i vilka de är fångna. Man måste så att säga omgruppera hela deras språk. Men detta språk blev ju som det blev därför att människor hade – och har – en benägenhet att tänka så. Därför lyckas lösryckandet bara för dem som lever i en instinktiv otillfredsställelse med språket.

Sa Wittgenstein, säger man. Och så peka i manuskriptet. Kolla, en instinktiv otillfredsställelse med språket! Och där är en till! Överallt är de!

Martina Lowden
(Fotograf: okänd)

fredag 6 mars 2009

Han var glad åt sin erövring


Han var glad åt sin erövring, som öppnade det otillgängliga och nästan tillintetgjorde alla hinder. Den omgav honom med den ensamhet han längtade efter, till och med den djupaste tänkbara, en ensamhet, där en känsla snuddade vid hjärtat av något för människan djupt främmande och farligt. Thomas Mann
(Fotograf: Christophe Huet)

onsdag 4 mars 2009

Av högre kulturella hänsyn


Människorna tyckte rätt bra om varandra; de spräckte visserligen skallen på varandra eller spottade på varandra, men det gjorde de bara av högre kulturella hänsyn, liksom det ju också förekommer att en man som mellan fyra ögon inte kan göra en fluga något för när, under den korsfästes bild i rättssalen dömer en människa till döden. Musil
(Konstnär: Yue Minjun)

måndag 2 mars 2009

Synd att ömsa, nödvändigt att synda


Den orm som inte kan ömsa skinn går under. På samma vis förhåller det sig med tänkare som man hindrar att byta åsikt; de upphör att vara ande. Nietzsche
(Fotograf: Robert Mapplethorpe)