tisdag 10 mars 2009

Ur otillfredsställelse skapas förändring


Jag tror Gud är en apa som missnöjd med sig själv och sitt utseende skapade människan. Z
(Konstnär: Gabriel von Max)

9 kommentarer:

Noémi sa...

Haha! Den var bra! Och vad gäller titeln - det är ju sant.
(Vem är Z?:))

Wu sa...

Titeln är i och för sig helt plausibel...
Vad bildtexten beträffar så kan perspektivet vridas långt mer knepigt: om vi nu är lite "högre stående" än apan och Gud är inte nöjd med sitt verk - hur skulle vi behöva knådas om för att vara "skapade till hans avbild"?
Är han en klunsig hantverkare eller är vi bara ett antropomorft ämne? Vi mejslas på, oavbrutet, våra drag börjar anas snart, men inte ännu... Vi kan också vara en "arbetshypotes", ett provexemplar. Apan är bara skissen.

Niklas sa...

Hej Noémi!

Det tyckte jag med. Z är en individ jag träffade av en händelse och som uttryckte dessa ord i samband med en diskussion om religion. Vederbörande kommer förhoppningsvis att en dag göra sig mer känd som författare än som ”Z”, men då jag icke har kontakt med individen så har jag valt att kalla personen så. Jag tror att hon uppskattar det.

Tack för kommentaren!

Niklas sa...

Hej Niemand!

Det var en intressant hypotes. Vi har i runda drag Australopithecus för 4 miljoner år sedan, Homo Habilis för 2 miljoner år sedan, Homo erectus för 1 miljon år sedan och Homo sapiens sapiens för 150 000 år sedan. Känns som att Gud knådar på så gott han kan, en ”arbetshypotes” som du säger.:)

Lutar inte din hypotes lite åt Nietzsches tanke om övermänniskan, en ny art, sprungen ur människan? Människan är ett rep, knuten mellan djur och övermänniska, ett rep över en avgrund.
Missade Nietzsche det du presenterar, att det var Gud som skissar och testar fram till en mer snarlik varelse av sig själv.:)

Tack för kommentaren!

Noémi sa...

Hej Niklas!

Det rörde sig alltså inte om någon grekisk filosof som i intellektuella kretsar endast kallas för "Z".. Tack för upplysningen!

Niklas sa...

Hej Noémi! Nej, inte grekisk men väl en modern svensk.

På tal om filosofi och kvinnor så finns det en intressant radioprogram om just detta, i Filosofiska rummet, lyssna gärna på:

http://www.sr.se/sida/default.aspx?programID=793

Noémi sa...

Tack aå mycket för länken! Det var intressant att lyssna på, intressanta funderingar. Särskilt att en ojämn könsfördelning i en intellektuell miljö kan tyda på något dysfunktionellt i samtalskulturen.

Noémi sa...

Det var också intressant kring relationerna mellan handledarna och studenterna, om Platon,det intellektuella begäret, könsroller...
Tack, det här var sådant jag annars kanske missat.

Niklas sa...

Hej Noémi!

Kul att du gillade programmet. Jag tycker att många av de program som görs av Filosofiska rummet är intressanta och de som samtalar är duktiga på att hålla det på en rimlig nivå.

Tack för kommentaren!