lördag 30 juli 2011

Masochists at heart


There’s something perverse about women… they’re all masochists at heart.
Henry Miller

torsdag 28 juli 2011

Give sorrow words


Give sorrow words. The grief that does not speak,
Whispers the o'er fraught heart, and bids it break.

Giv smärtan ord: den sorg, som målet mister,
Det kvalda hjärtat pinar, tills det brister.


Shakespeare

tisdag 26 juli 2011

Touch in sight


Sight gives us dreams, touch gives us truth.


Johann Gottfried Herder

söndag 24 juli 2011

He loves you and he needs money


Religion has actually convinced people that there’s an invisible man, living in the sky, who watches everything you do every minute of every day of your life. And he has a list of ten things he does not want you to do. And if you do any, any, of these ten things, he has a special place full of fire and smoke and ash and torture where he will send you to suffer and burn and scream and cry forever and ever until the end of time!

…But he loves you.

He loves you and he needs money!

George Carlin

fredag 22 juli 2011

Join your hands


Now join your hands, and with your hands your hearts.

William Shakespeare

onsdag 20 juli 2011

Slagfältet är människohjärtat


Människan är vidhjärtad, alltför vidhjärtad, jag skulle vilja göra henne trängre. Fan vet för resten hurdan hon är! Det som tycks såsom en skam för förståndet kan ofta vara skönhet för hjärtat. Finns då skönhet i Sodom? Tro mig, för det stora flertalet människor finns den just där – visste du denna hemlighet? Det förfärliga är, att skönheten icke blott är något farligt utan också något hemlighetsfullt. Här kämpar djävulen med Gud, och slagfältet är människohjärtat.

Dostojevskij

måndag 18 juli 2011

Trygg i sin älskogs dröm


Vapnen hålla tillreds och med omsorg skälen fördölja
Till oväntade mått. Själv, medan den ömma Elissa,
Trygg i sin älskogs dröm, är fjärran att frukta dess avbrott,
Ämnar han välja den tid och det sätt, som lindrigast sårar…

Vergilius

lördag 16 juli 2011

En Big Mac tack


Alla stora händelser har igångsatts av dårar … av medelmåttiga sådana. Detsamma kommer att gälla, var så säkra, självaste “världsundergången”. E. M. Cioran

torsdag 14 juli 2011

My river runs to thee


My river runs to thee:
Blue sea, wilt welcome me?

My river waits reply.
Oh sea, look graciously!

I ’ll fetch thee brooks
From spotted nooks,—

Say, sea,
Take me!


Emily Dickinson

tisdag 12 juli 2011

Endast drömmen är fri


Jag sitter och stirrar i väggen som vanligt, - och väggen som vanligtvis hejdar mina tankar och stänger mig inne förefaller mig i kväll genomskinlig som glas. Och genom glaset låter jag obestämda och kanske sentimentala drömmar flyga ut i fantastiska landskap och njuter av den sällsynta känslan att sakna någons närvaro.

Gunnar Ekelöf

söndag 10 juli 2011

What lies within us


What lies before us, and what lies behind us, is nothing compared to what lies within us.

Ralph Waldo Emerson

fredag 8 juli 2011

When love dies


It’s so nice
to wake up in the morning
all alone
and not have to tell somebody
you love them
when you don’t love them
any more


Richard Brautigan

onsdag 6 juli 2011

Sin for Christ's sake


Christ died for our sins. Dare we make his martyrdom meaningless by not committing them?
Jules Feiffer

(Bild: Erich von Gotha)

måndag 4 juli 2011

Too late


Very early in my life it was too late.

Marguerite Duras

lördag 2 juli 2011

Ditt inbillade paradis


Den som försöker springa ifrån sitt förflutna kommer alltid att bli besegrad. Det vet jag av erfarenhet. När du når ditt mål, ditt inbillade paradis av framgång och storhet, kommer du att upptäcka att dina misslyckanden har hunnit före dig dit.

T.S. Eliot