fredag 30 december 2011

Hela vårt förnuft lider skeppsbrott


Ett oändligt universum kan inte fattas av vårt förnuft. Och ändå hade det upprepats i skolan och överallt att universum är oändligt. Och sedan hade det sagts mig att universum hade en gräns, och inte var gränslöst och detta föreföll mig så att säga ändå mindre fattbart, ty vad var det då som var ”utanför”. Det är möjligen så att universum är varken ändligt eller oändligt, eftersom orden ändlig eller oändlig är uttryck som ingenting säger. Om man inte kan föreställa sig vare sig det ändliga eller det oändliga, vare sig det icke-ändliga eller det icke-oändliga, som är så elementära begrepp, så enkla att man borde ha skapats för att fatta dem, vad kan man göra än låta bli att tänka på dem? Hela vårt förnuft lider skeppsbrott i detta kaos.

Eugène Ionesco

onsdag 28 december 2011

Det allsidiga kombinerandet


Liksom det rikhaltigaste bibliotek, när det inte är ordnat, inte gör så stor nytta som ett måttligt stort som är väl ordnat, så är den största mängd av oordnade kunskaper, som inte ha genomarbetas av eget tänkande, mycket mindre värd än en mindre kvantitet, som är väl genomtänkt. Ty först genom det allsidiga kombinerandet av vad man vet, genom varje sannings jämförelse med alla andra, tillägnar man sig fullständigt sitt eget vetande och får makt över det. Men man kan blott genomtänka, vad man vet, och därför bör man lära sig något; men man vet dock blott, vad man har tänkt igenom.

Schopenhauer

måndag 26 december 2011

Tomorrow will be different


Tomorrow, you promise yourself, will be different, yet, tomorrow is too often a repetition of today.

James T. McKay

lördag 24 december 2011

Till dig


Till dig som aldrig kommer att kunna läsa denna bok.

Camus

torsdag 22 december 2011

Heartfelt


If an injury has to be done to a man it should be so severe that his vengeance need not be feared.

Machiavelli

tisdag 20 december 2011

Jag kan ändå inte simma


Jag kan simma lika bra som alla andra, det är bara det att jag har bättre minne än alla andra, så jag har inte glömt att jag en gång inte kunde simma. Och eftersom jag inte kan glömma det hjälper det inte hur bra jag kan simma, jag kan ändå inte simma.

Kafka

söndag 18 december 2011

Den Kärlek som får oss att älska på ett skönt sätt


Med alla handlingar är det så att de varken är sköna eller fula i sig själva när de utförs. Ta till exempel det som vi nu håller på med: att dricka, sjunga och samtala. Inget av det är skönt i sig. Men sättet som det görs på bestämmer hur det blir. Görs något på ett skönt och riktigt sätt blir det skönt, görs något på fel sätt blir det fult. Det är likadant med att älska, och all Kärlek är inte skön och värd att hylla, utan bara den Kärlek som får oss att älska på ett skönt sätt.

Platon

fredag 16 december 2011

Ingen lidelse är i sanning mäktigare än kärleken


Av alla lidelser är kärleken den mäktigaste lidelsen och ingen lidelse är i sanning mäktigare än kärleken. Den är det tillstånd i vilket sinnet är mest övertänt och det finns i sanning inget tillstånd i vilket sinnet är mer övertänt än i detta.

Samuel Beckett

onsdag 14 december 2011

We all wear masks


We all wear masks and the time comes when we cannot remove them without removing our own skin.

André Berthiaume

måndag 12 december 2011

Man vill bli älskad


Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser inför tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.

Hjalmar Söderberg

lördag 10 december 2011

Det andra könet


Vill du ha en yrkesmördare, så vänd dig till det andra könet!

Sartre
(Bild: Ulli Predeek)

torsdag 8 december 2011

Om du upplöser disciplinen


Om en enda underordnad vägrar att lyda dig, så kommer du inte att bli åtlydd av någon annan heller. Respekten för människan, den struntar jag i, men om du upplöser disciplinen, så blir det rent kaos - eller massaker eller båda delarna.

Sartre

tisdag 6 december 2011

Sätt in ett nytt hjärta i mig


Från denna sida
just denna sida
öppnar jag munnen:
- Bläddra inte vidare
Återuppväck mig!
Sätt in ett nytt hjärta i mig!
Ge mig
blodtransfusioner!
Hamra in en tanke i kraniet!
Jag levde aldrig klart mitt liv här på jorden,
hann aldrig
älska mig mätt.

Majakovskij

söndag 4 december 2011

Sense of community


Air Family: Describes the false sense of community experienced among coworkers in an office environment.

Douglas Coupland

fredag 2 december 2011

Den poetiska tilltron


…De personer och gestalter jag skapar bör vara övernaturliga, eller åtminstone romantiska, men på ett sådant sätt att de väcker vårt mänskliga intresse och ter sig tillräckligt verklighetstrogna för att vi skall förläna dem den poetiska tilltro som består i viljan att för stunden glömma att de enbart är fantasiskapelser.

Samuel Taylor Coleridge

onsdag 30 november 2011

Om hon nu lät sig


Ehuru de båda otvivelaktigt var medvetna om den dragningskraft som deras kroppar utövade på varandra i det trånga rummet och kände den som en magnetisk ström.
Och om hon nu lät sig…? tänkte hon. Men vad kunde man över huvud taget göra här i kammaren? Hon såg sig omkring. Uppföra sig som en slinka? Men hur gör man då?

Musil

måndag 28 november 2011

Vår äggsistens i en generad värld


Med riktigt starkt ljus kan man få världen att upplösas. För svaga ögon framstår den som stabil, för ännu svagare tycks den få knytnävar, för ännu svagare blir världen generad och krossar den som vågar betrakta den.

Kafka

lördag 26 november 2011

Begäret efter det fruktansvärda


Hon fann det härligt. Nietzsche säger: ”Gives det en styrkans pessimism? En intellektuell förkärlek för det hårda, fasansfulla, onda? Ett den antimoraliska böjelsens djup? Begäret efter det fruktansvärda som den värdiga fienden?”
Sådana ord beredde henne när hon tänkte dem, en sinnlig stimulans i munnen som var så mild och kraftig som mjölk, och hon kunde knappast svälja.

Musil

torsdag 24 november 2011

Alla känner strypgreppet runt halsen


Jag var försvarslös mot den där personen, han satt lugnt vid bordet och tittade ner i bordsskivan. Jag gick i cirklar runt honom, det kändes som om han ströp mig. Runt mig gick en tredje person som kände sig strypt av mig. Runt den tredje gick en fjärde som kände sig strypt av den tredje. Och så fortsatte det ända ut till stjärnorna och långt bortom dem. Alla känner strypgreppet runt halsen.

Kafka

tisdag 22 november 2011

'Tis better to have loved and lost


I envy not in any moods
The captive void of noble rage,
The linnet born within the cage,
That never knew the summer woods:

I envy not the beast that takes
His license in the field of time,
Unfetter’d by the sense of crime,
To whom a conscience never wakes;

Nor, what may count itself as blest,
The heart that never plighted troth
But stagnates in the weeds of sloth,
Nor any want-begotten rest.

I hold it true, whate’er befall;
I feel it, when I sorrow most;
‘Tis better to have loved and lost
than never to have loved at all.


Lord Tennyson

söndag 20 november 2011

Den maskuline guden har fallit från sin piedestal


Upp, kamrater i salongen och på rad och galleri!
Bort med stånds- och åldersskrankor! Alla är vi samma kön!
Milliontals kvinnor födde till kanonmat sina barn.
Mödrar, är det ej på tiden, att vi sammansluta oss för att styra och bestämma över krig och över fred.
Mannen har förgyllt sig själv med jubileumshjältedöd höljda i historisk dimma, som låg tät kring Salamis.
Har patentpatriotismen inte spelat ut sin roll och den maskuline guden fallit från sin piedestal?
Här förkunna jag den nya tidens evangelium
Hädan, fege män och gubbar! Fjärmen er från heligt rum!

Aristophanes
(Fotograf: Rachel Papo)

fredag 18 november 2011

Jag ville låta henne ta hand om mitt hjärta


Jag ville låta henne ta hand om mitt hjärta, dess ofullkomligheter och överdrifter. Jag ville att hon skulle ansluta det till ett annat hjärta, att det skulle botas från sina tvivel, sina kval.
Jag föreställde mig ett röstspektrum från kärleksakten som en röntgenbild av njutningen.

Nina Bouraoui

onsdag 16 november 2011

Analysen


Analysen är bra som ett upplysningens och civilisationens verktyg, bra i den mån den ruckar på enfaldiga övertygelser, krossar naturliga fördomar och undergräver auktoriteten, bra, med andra ord, genom att den befriar, förfinar, förmänskligar och gör trälar mogna för friheten. Den är dålig, mycket dålig, i den mån den hindrar handlingen, skadar livet vid rötterna, ur stånd att forma det. Analysen kan vara en mycket oaptitlig sak, oaptitlig som döden, dit den väl ändå egentligen måtte höra – släkt med graven och dess anstötliga anatomi.

Thomas Mann

måndag 14 november 2011

Med eller utan böcker


Att studera sjukdomsfenomenen utan hjälp av böcker är som att gå till sjöss utan sjökort. Att studera böcker utan att ha kontakt med patienter innebär att aldrig komma ut på sjön över huvud taget.

Sir William Osler

(Bild: Asaf Hanuka)

lördag 12 november 2011

Skapelsens krona


Det man kallar skapande instinkt är bara en avvikelse, en snedvridning av vår natur. Vi har inte satts till världen för att förnya eller omstörta den, utan för att njuta av vår skentillvaro, stillsamt avveckla den och till sist försvinna i all stillhet.

Cioran

torsdag 10 november 2011

Alla dessa spel och lekar


Alla dessa spel och lekar utfördes utan något tvång, och de upphörde därmed när helst det behagade dem, vanligen när de dröpo av svett eller eljest voro trötta. Då blevo de grundligt avtorkade och frotterade, och de bytt om linne, varpå de i sakta mak begåvo sig hem för att se om middagen var färdig.

François Rabelais

tisdag 8 november 2011

Att vara annorlunda


Jag skriver annorlunda än jag talar, jag talar annorlunda än jag tänker, jag tänker annorlunda än jag borde tänka och så går det vidare ut i det djupaste mörker.

Kafka

söndag 6 november 2011

Ett välbekant ansikte


Ty man känner blott sina egna passioner och man gläder sig givetvis om det, av en ren tillfällighet, skulle dyka upp ett välbekant ansikte i bilden.

Paul Klee

fredag 4 november 2011

Jag tog det svarta föremålet i handen


Hon sade att kalibern var liten men att det kunde göra fin skada. När hon sade fin visste hon att det inte passade ihop med ordet skada. Men hon tillade inget. Jag tog det svarta föremålet i handen. Det var tungt och kompakt. Efteråt fick jag bilden av en manslem. Efteråt ökade rädslan. Jag tänkte att det var det föremål som jag hatade mest i hela världen. Och att det var sällsynt att kunna hålla ett sådant i handen.

Nina Bouraoui

onsdag 2 november 2011

Det man uppskattar mest


Det man uppskattar mest såväl i en världsstad som i en by på landet är att bevittna en av sina medmänniskors fall.

Cioran

måndag 31 oktober 2011

Vad var det som drev er


LÖVBORG: Vad var det som drev er då?

HEDDA: Är det så svårt att förstå om en ung flicka – så där i smyg –

LÖVBORG: Ja, vad då?

HEDDA: Att man gärna vill kika in i en värld som –

LÖVBORG: Som-?

HEDDA: - som man inte får lov att veta något om?

Ibsen

lördag 29 oktober 2011

I en av universums hyllor finns en fullständig bok


Det förefaller mig inte osannolikt att det i en av universums hyllor finns en fullständig bok. Jag ber till de okända gudarna – att en människa, en enda, även om det varit för tusen år sedan – skall ha undersökt och läst boken.

Jorge Luis Borges

torsdag 27 oktober 2011

Mörka vulvan


Kvinnan reste sig, vände sig om och visade sina magnifika skinkor och den nästan djuriska, mörka vulvan som hängde ner undertill.

Cartarescu

tisdag 25 oktober 2011

Den olyckligaste


Som bekant skall det någonstans i England finnas en grav som inte utmärks av ett praktfullt monument eller en vemodig omgivning, utan av en liten inskrift: ”den olyckligaste”. Man lär ha öppnat graven men fann inga spår av ett lik. Vad förvånar mest: att man inte fann ett lik, eller att man öppnade graven?

Kierkegaard

söndag 23 oktober 2011

Ingenting emellan


Det fanns ingen inkräktare, inget rollspel, ingen bild som lade sig emellan. Det fanns ingen styrka eller underkastelse, ingen iscensättning eller dekor, ingen hemlighet. Vi njöt av varandra, tillsammans och trollbundna.
Varje gång frågade jag mig om det var möjligt att skildra det, om det fanns ord, en återgivning av vällusten, eller om njutningen inte gick att fånga med språket eftersom det var en total hängivelse.

Nina Bouraoui
(Fotograf: Jakub Wojewoda)

fredag 21 oktober 2011

Mortalitetsprocentens drake


Varje människa ser blott sin regnbåge och är själv medelpunkten i den. Så även varje individ i sitt liv. Man ser blott den lysande sjufärgade bågen, som endast har sin tillvaro genom det betraktande ögats tillvaro; men det bländande färgspelet kan icke heller bli synligt utan ett mörkt moln som bakgrund. Och det svarta molnet, det är ”de andras” död och undergång, utan vilkas försvinnande ”jag” icke existerat. Hade de icke strukit med i mortalitetsprocenten, så hade jag måst göra det, ty mortalitetsprocentens drake måste årligen ha sitt antal offer, tills en Sankt Göran behagar infinna sig, vilket han ännu ej gjort.

Strindberg

onsdag 19 oktober 2011

As close as possible


For me, in any case, the object is primary, and the form is shaped by the object. For that reason, it has always been a question of extreme importance whether I get as close as possible to the thing I see, for the how is more important than the what! The how only develops out of the what!

Otto Dix

måndag 17 oktober 2011

I know this is paradise


When I see a couple of kids
And guess he's fucking her and she's
Taking pills or wearing a diaphragm,
I know this is paradise

Philip Larkin

lördag 15 oktober 2011

Varför har vi blivit så här försvagade


Varför har vi blivit så här försvagade? Varför har vi, som en gång var så käcka, lidelsefullt engagerade, ädla och förhoppningsfulla, redan vid trettio – trettiofem års ålder blivit sådana här eländiga vrak? Varför tynar den ene bort i lungsot, skjuter sig den andre en kula för pannan, söker en tredje glömska i glaset eller i kortspel, försöker den fjärde kväva sin ångest och leda genom att cyniskt trampa sönder bilden av sin rena, vackra ungdom? Varför kan vi inte, efter att ha fallit en gång, resa oss på nytt, varför kan vi inte söka ersättning för det som vi förlorat? Varför?

Tjechov

torsdag 13 oktober 2011

Där barn torteras


- Det är upprörande, därför att det överstiger våra krafter, överskrider alla mänskliga gränser. Men vi kanske måste älska det vi inte kan förstå.
Rieux rätade häftigt på sig. Han såg på Paneloux med all den lidelse han var mäktig och skakade på huvudet.
- Nej, pater, sade han. Jag har en helt annan uppfattning om kärlek. Och jag kommer in i döden att vägra älska en skapelse, där barn torteras.

Camus

tisdag 11 oktober 2011

Scientists and moralists among photographers


Some photographers set up as scientists, others as moralists. The scientists make an inventory of the world; the moralists concentrate on hard cases.

Susan Sontag

söndag 9 oktober 2011

Att alltid dölja sin kunskap


Att alltid dölja sin kunskap, alltid låtsas, alltid vara rädd, en smärtsam spänning I alla nerver – inte förråda, inte skrika ut det… och ännu I dag känner jag hur det värker i mitt minne på det ställe där själva början av denna ansträngning är bevarad, det vill säga den gång då jag först förstod att sådant som för mig hade tyckts naturligt, i själva verket var förbjudet, omöjligt, att blotta tanken på det var ett brott.

Nabokov

fredag 7 oktober 2011

Mitt kött ska bli till ord


Material betyder >allt med kropp<. Mål: att fabricera pappersattrapper av >allt med kropp<, och allt utan. Att de texterna en dag ska göra mig överflödig. Att allt mitt kött ska bli till ord.

Martina Lowden

onsdag 5 oktober 2011

Förut har jag alltid lytt


Jag visste inte att det var så farligt att vara olydig i så lite. Förut har jag alltid lytt. I hela mitt liv har jag lytt. Men när jag trodde du älskade mig blev jag olydig. Det var farligt. Jag tror jag hade lytt för länge.

Stig Dagerman

måndag 3 oktober 2011

Den kan inte köpas för guld


Den kan inte köpas för guld,
inte betalas med silver,
den förvärvas inte med guld från Ofir,
med dyrbar onyx och safir.
Varken guld eller glas kan mäta sig med den,
den byter man inte mot gyllene klenoder,
än mindre då mot kristall och koraller.

Jobs bok

lördag 1 oktober 2011

För tunt blod


Den som inte vet av melankolin har för tunt blod. Denna svarta feberblomma som slår ut i vårt kött och kommer vår ande att sky sin vistelseort för att söka alternativ. Vilka? Vilka som helst utom det föreliggande!

Ragnar Sandberg

torsdag 29 september 2011

Åter känner jag doften av er


Åter känner jag doften av er
gamla vänner i lust och kval;
sist när modlös jag övergav er,
var jag trött på ert dunkla tal.
Nu jag kommer åter att spörja
och ånyo vid början börja;
jag vill ösa ur era brunnar,
jag vill släcka den brännande törst;
stor är tron, men vetat är störst.

Strindberg

tisdag 27 september 2011

The challange


Anyone can be passionate, but it takes real lovers to be silly
Rose Franken

söndag 25 september 2011

Problem with communication


The single biggest problem with communication is the illusion that it has taken place.

George Bernard Shaw

fredag 23 september 2011

“Hope” is the thing with feathers


“Hope” is the thing with feathers –
That perches in the soul –
And sings the tune without the words –
And never stops – at all –

And sweetest – in the Gale – is heard –
And sore must be the storm –
That could abash the little Bird
That kept so many warm –

I’ve heard it in the chillest land –
And on the strangest Sea –
Yet – never – in Extremity,
It asked a crumb – of me.


Emily Dickinson