lördag 1 oktober 2011

För tunt blod


Den som inte vet av melankolin har för tunt blod. Denna svarta feberblomma som slår ut i vårt kött och kommer vår ande att sky sin vistelseort för att söka alternativ. Vilka? Vilka som helst utom det föreliggande!

Ragnar Sandberg

Inga kommentarer: