fredag 21 oktober 2011

Mortalitetsprocentens drake


Varje människa ser blott sin regnbåge och är själv medelpunkten i den. Så även varje individ i sitt liv. Man ser blott den lysande sjufärgade bågen, som endast har sin tillvaro genom det betraktande ögats tillvaro; men det bländande färgspelet kan icke heller bli synligt utan ett mörkt moln som bakgrund. Och det svarta molnet, det är ”de andras” död och undergång, utan vilkas försvinnande ”jag” icke existerat. Hade de icke strukit med i mortalitetsprocenten, så hade jag måst göra det, ty mortalitetsprocentens drake måste årligen ha sitt antal offer, tills en Sankt Göran behagar infinna sig, vilket han ännu ej gjort.

Strindberg

2 kommentarer:

Skymning sa...

Tala om individualiseringsprincip. Väl rutet.

Niklas sa...

Gamle August råmade nog!