fredag 30 december 2011

Hela vårt förnuft lider skeppsbrott


Ett oändligt universum kan inte fattas av vårt förnuft. Och ändå hade det upprepats i skolan och överallt att universum är oändligt. Och sedan hade det sagts mig att universum hade en gräns, och inte var gränslöst och detta föreföll mig så att säga ändå mindre fattbart, ty vad var det då som var ”utanför”. Det är möjligen så att universum är varken ändligt eller oändligt, eftersom orden ändlig eller oändlig är uttryck som ingenting säger. Om man inte kan föreställa sig vare sig det ändliga eller det oändliga, vare sig det icke-ändliga eller det icke-oändliga, som är så elementära begrepp, så enkla att man borde ha skapats för att fatta dem, vad kan man göra än låta bli att tänka på dem? Hela vårt förnuft lider skeppsbrott i detta kaos.

Eugène Ionesco

onsdag 28 december 2011

Det allsidiga kombinerandet


Liksom det rikhaltigaste bibliotek, när det inte är ordnat, inte gör så stor nytta som ett måttligt stort som är väl ordnat, så är den största mängd av oordnade kunskaper, som inte ha genomarbetas av eget tänkande, mycket mindre värd än en mindre kvantitet, som är väl genomtänkt. Ty först genom det allsidiga kombinerandet av vad man vet, genom varje sannings jämförelse med alla andra, tillägnar man sig fullständigt sitt eget vetande och får makt över det. Men man kan blott genomtänka, vad man vet, och därför bör man lära sig något; men man vet dock blott, vad man har tänkt igenom.

Schopenhauer

måndag 26 december 2011

Tomorrow will be different


Tomorrow, you promise yourself, will be different, yet, tomorrow is too often a repetition of today.

James T. McKay

lördag 24 december 2011

Till dig


Till dig som aldrig kommer att kunna läsa denna bok.

Camus

torsdag 22 december 2011

Heartfelt


If an injury has to be done to a man it should be so severe that his vengeance need not be feared.

Machiavelli

tisdag 20 december 2011

Jag kan ändå inte simma


Jag kan simma lika bra som alla andra, det är bara det att jag har bättre minne än alla andra, så jag har inte glömt att jag en gång inte kunde simma. Och eftersom jag inte kan glömma det hjälper det inte hur bra jag kan simma, jag kan ändå inte simma.

Kafka

söndag 18 december 2011

Den Kärlek som får oss att älska på ett skönt sätt


Med alla handlingar är det så att de varken är sköna eller fula i sig själva när de utförs. Ta till exempel det som vi nu håller på med: att dricka, sjunga och samtala. Inget av det är skönt i sig. Men sättet som det görs på bestämmer hur det blir. Görs något på ett skönt och riktigt sätt blir det skönt, görs något på fel sätt blir det fult. Det är likadant med att älska, och all Kärlek är inte skön och värd att hylla, utan bara den Kärlek som får oss att älska på ett skönt sätt.

Platon

fredag 16 december 2011

Ingen lidelse är i sanning mäktigare än kärleken


Av alla lidelser är kärleken den mäktigaste lidelsen och ingen lidelse är i sanning mäktigare än kärleken. Den är det tillstånd i vilket sinnet är mest övertänt och det finns i sanning inget tillstånd i vilket sinnet är mer övertänt än i detta.

Samuel Beckett

onsdag 14 december 2011

We all wear masks


We all wear masks and the time comes when we cannot remove them without removing our own skin.

André Berthiaume

måndag 12 december 2011

Man vill bli älskad


Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser inför tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.

Hjalmar Söderberg

lördag 10 december 2011

Det andra könet


Vill du ha en yrkesmördare, så vänd dig till det andra könet!

Sartre
(Bild: Ulli Predeek)

torsdag 8 december 2011

Om du upplöser disciplinen


Om en enda underordnad vägrar att lyda dig, så kommer du inte att bli åtlydd av någon annan heller. Respekten för människan, den struntar jag i, men om du upplöser disciplinen, så blir det rent kaos - eller massaker eller båda delarna.

Sartre

tisdag 6 december 2011

Sätt in ett nytt hjärta i mig


Från denna sida
just denna sida
öppnar jag munnen:
- Bläddra inte vidare
Återuppväck mig!
Sätt in ett nytt hjärta i mig!
Ge mig
blodtransfusioner!
Hamra in en tanke i kraniet!
Jag levde aldrig klart mitt liv här på jorden,
hann aldrig
älska mig mätt.

Majakovskij

söndag 4 december 2011

Sense of community


Air Family: Describes the false sense of community experienced among coworkers in an office environment.

Douglas Coupland

fredag 2 december 2011

Den poetiska tilltron


…De personer och gestalter jag skapar bör vara övernaturliga, eller åtminstone romantiska, men på ett sådant sätt att de väcker vårt mänskliga intresse och ter sig tillräckligt verklighetstrogna för att vi skall förläna dem den poetiska tilltro som består i viljan att för stunden glömma att de enbart är fantasiskapelser.

Samuel Taylor Coleridge