onsdag 28 december 2011

Det allsidiga kombinerandet


Liksom det rikhaltigaste bibliotek, när det inte är ordnat, inte gör så stor nytta som ett måttligt stort som är väl ordnat, så är den största mängd av oordnade kunskaper, som inte ha genomarbetas av eget tänkande, mycket mindre värd än en mindre kvantitet, som är väl genomtänkt. Ty först genom det allsidiga kombinerandet av vad man vet, genom varje sannings jämförelse med alla andra, tillägnar man sig fullständigt sitt eget vetande och får makt över det. Men man kan blott genomtänka, vad man vet, och därför bör man lära sig något; men man vet dock blott, vad man har tänkt igenom.

Schopenhauer

2 kommentarer:

Skymning sa...

Konsten att göra vad man är bra på.

Niklas sa...

Det är ingen konst att tänka vad andra tänkt, konst är att förstå vad andra tänkt. Då blir förutsättningarna som du säger, att kunna göra vad man är bra på.
Tack för kommentaren!