torsdag 16 februari 2012

I have mislaid the key


I have mislaid the key. I sniff the spray
And think of nothing; I see and I hear nothing;
Yet seem, too, to be listening, lying in wait
For what I should, yet never can, remember:

No garden appears, no path, no hoar-green bush
Of Lad’s-love, or Old Man, no child beside,
Neither father nor mother, nor any playmate;
Only an avenue, dark, namless, without end.

Edward Thomas

tisdag 14 februari 2012

When life stops


It is not true
that death begins after life.
When life stops
death also stops.

Gösta Ågren

söndag 12 februari 2012

Teach not thy lip such scorn


Teach not thy lip such scorn; for it was made
For kissing, lady, not for such contempt.

Shakespeare

fredag 10 februari 2012

I betraktarens ögon


Skönhet är inte en egenskap hos tingen själva: den finns bara i betraktarens sinne; och alla betraktare ser olika sorters skönhet. En person kan till och med se fulhet där en annan ser skönhet; och varje individ borde nöja sig med sin egen känsla utan att försöka styra andras. Att söka verklig skönhet eller verklig fulhet är lika meningslöst som att vilja fastställa vad som är riktigt sött eller riktigt beskt.
Beroende på organens mottaglighet kan ett och samma föremål vara både sött och beskt, och det ordspråk har rätt som säger att man inte bör tvista om tycke och smak. Det är helt naturligt och även nödvändigt att utsträcka detta axiom till både andlig och kroppslig smak; det sunda förnuftet, som så ofta går stick i stäv mot filosofin, särkilt med den skeptiska sorten, är alltså åtminstone i ett fall överens med den.

David Hume

onsdag 8 februari 2012

Denna bok var i två delar


Nu mindes jag att denna bok var i två delar, och när den ena delen fattades, så led jag i hela själen och kroppen, som om något var sönder och måste lagas.

Strindberg

(Fotograf: Anton Solomoukha)

måndag 6 februari 2012

Gråtande och döende människor


Se döden stint i vitögat och den kommer att ge er mycket att skratta åt för resten av livet. Jag försäkrar att gråtande och döende människor är människans viktigaste glädjekällor.

Aldo Palazzeschi

lördag 4 februari 2012

Klassiskt och romantiskt


Såväl klassiskt som romantiskt anlagda personer - två kategorier som alltid lever vidare - bär på en framtidsvision: men den är hos de förstnämnda inspirerad av styrkan i deras egen tid, hos de senare av dess svaghet.

Nietzsche

torsdag 2 februari 2012

Män dras till kvinnor


Föremålet för denna blandade passion, som vi kallar kärlek, är kvinnans skönhet. Män dras till kvinnor i allmänhet, eftersom de är kvinnor, och genom naturens allmänna lagar, men de dras till den enskilda kvinnan genom den personliga – skönheten. - Jag kallar skönheten en social egenskap, ty när kvinnor och män, och inte blott de utan även när andra djur inger oss en känsla av glädje och välbehag då vi ser dem (och det gör många), inger de oss dessutom ömhet och välvilja gentemot sig. Vi tycker om att ha dem nära oss och vi ingår gärna i ett slags förbund med dem, om vi inte har mycket starka skäl för motsatsen.

Edmund Burke

tisdag 31 januari 2012

Ofullkomlig varelse...


Kvinnan är en djurisk och ofullkomlig varelse, med tusen lidelser som är avskyvärda blott att tänka på och än värre att nämna: om männen såg på kvinnorna som de borde, skulle de endast gå till dem med den njutning eller lust som naturen kräver, och när de lättat på sin börda borde de med raska steg fly från de platser där kvinnor befinner sig.

Giovanni Boccaccio

söndag 29 januari 2012

Dessa antydningars gåta


Vart jag än vänder mig ser jag ord och ansatser till ord, men jag vet inte var den mening börjar som löser alla dessa antydningars gåta, och jag förvandlas till en väderflöjel av att inte veta om de bör läsas från det ena hållet eller från det andra.

Nietzsche

fredag 27 januari 2012

A Secret - kept


A Secret told -
Ceases to be a Secret - then -
A Secret - kept -
That - can appall but One -

Better of it - continual be afraid -
Than it -
And Whom you told it to - beside

Emily Dickinson

onsdag 25 januari 2012

Have a rouse


Fill the cup, and fill the can:
have a rouse before the morn:
Every moment dies a man,
every moment one is born.

Alfred Lord Tennyson

måndag 23 januari 2012

Pegasus


The man who has no imagination has no wings.

Mohammed Ali

lördag 21 januari 2012

Perhaps someone who makes him happy to see them?


A table, a chair, a bowl of fruit and a violin; what else does a man need to be happy?

Einstein

torsdag 19 januari 2012

Jag vävde en framtida åtrå


Jag lade mig i famnen på någon som inte fanns. Jag var aldrig hungrig längre. Jag var aldrig törstig längre. Min kropp gjorde plats för en annan kropp, som jag inte hade någon bild av. En kropp som inte fanns. En kropp som uppfyllde mig till brädden. Jag hade ingen förklaring. Det bara kom. Jag var utvald. Jag var redo, för det stora som väntade. Hud skulle täcka min hud. Jag gick med på det. Jag var inte rädd, där jag svävade fram över gatorna och log mot människomasssan.
Jag liknade min upplevelse vid en uppenbarelse och tittade på himlen och tolkade händelser som tecken eller förebud.
Jag befann mig i kärlekens första dagar och sprang mot en ändlös hedmark.
Jag vävde en framtida åtrå, lättsinnig inför det okända.

Nina Bouraoui

tisdag 17 januari 2012

Vi är ju ensamma som barn


Vi är ju ensamma som barn som har gått vilse i skogen. När Du står framför mig och ser på mig, vad vet Du då om min smärta och vad jag om Din? Och om jag så kastade mig på marken framför Dig och började gråta och berätta för Dig, vad mer skulle Du då veta om mig än Du vet om helvetet när någon berättat för Dig att det är hett och fasansfullt? Just därför borde vi människor stå framför varandra lika ödmjuka, eftertänksamma och kärleksfulla som framför ingången till helvetet.

Kafka

söndag 15 januari 2012

Självförälskelse


Den som är förälskad i sig själv har åtminstone den fördelen i sin kärlek att han inte får många rivaler.

G. C. Lichtenberg

fredag 13 januari 2012

Coitus


Coitus: the breaking of the eye, the convulsive letting go by the body, the lips forced open, letting the breath steal through - this whole mime is related to that of catastrophe. This is one of the disturbing charms of the process. Similar to the change that happens when a person stands there, healthy, strong, proud, then the next minute has a bullet in his body and belongs to the dust in which he is writhing.

Musil

onsdag 11 januari 2012

Älskad av henne


Kärlek till människor enbart för att man vill tillfredsställa sinnena kallas LUSTA.
Kärlek av samma slag, uppkommen genom att man tuggar om, det vill säga fantiserar om gångna njutningar, kallas LIDERLIGHET.
Kärlek till en enda människa med önskan om att bli älskad av henne som den enda kallas PASSION.

Thomas Hobbes
(Bild: Katrin Trautner)

måndag 9 januari 2012

Better kept secrets


There are no secrets better kept than the secrets that everybody guesses.

George Bernard Shaw

lördag 7 januari 2012

Andras råd och auktoritet


Ovetenskaplighet, det vill säga okunnighet om orsaker, gör människor benägna eller rättare sagt tvingar dem att förlita sig på andras råd och auktoritet. Ty var och en som lägger vikt vid sanningen måste, om han inte litar till sitt eget omdöme, lita på vad någon annan som han finner klokare än sig själv och inte tror skulle bedra honom säger.

Thomas Hobbes

torsdag 5 januari 2012

Psykopaten


Han kommer att välja ut dig, avväpna dig med sina ord och kontrollera dig med sin närvaro. Han kommer att glädja dig med sin slagfärdighet och sina planer. Han kommer att visa dig hur man roar sig, men du kommer alltid att få betala notan. Han kommer att le mot dig och lura dig och du kommer att bli skrämd av hans ögon. Och när han är färdig med dig, och det blir han, kommer han att överge dig och ta din oskuldsfullhet och din stolthet med sig. Du kommer att bli en vemodigare människa, inte särskilt mycket klokare, och du kommer länge att undra vad det var som hände och vad du gjorde för fel. Om någon annan av hans sort knackar på din dörr, kommer du att öppna den då?

Robert Hare

tisdag 3 januari 2012

Avsked


Avsked som fyller bergen med sitt eko
och molnen med tårarnas vatten.

Avsked som låter solen gå nattvakt
mitt på dagen -

Nelly Sachs

söndag 1 januari 2012

Tala lågt, tänka högt


Hennes ansikte förvandlades till en furies, och hon bröt ut: ”Jag skall aldrig mera låna någon bok av dig!” När jag nu tänker på detta svar, går det runt i mitt huvud. Hon hotade mig med något, som var en direkt fördel för mig; hon ville straffa min välvilja att låna ut böcker, straffa mig med en gunst. Fanns där förnuft? Om en gräshoppa, en maskros eller en glimmer kunde resonera, skulle det ske efter denna logik.

Strindberg

fredag 30 december 2011

Hela vårt förnuft lider skeppsbrott


Ett oändligt universum kan inte fattas av vårt förnuft. Och ändå hade det upprepats i skolan och överallt att universum är oändligt. Och sedan hade det sagts mig att universum hade en gräns, och inte var gränslöst och detta föreföll mig så att säga ändå mindre fattbart, ty vad var det då som var ”utanför”. Det är möjligen så att universum är varken ändligt eller oändligt, eftersom orden ändlig eller oändlig är uttryck som ingenting säger. Om man inte kan föreställa sig vare sig det ändliga eller det oändliga, vare sig det icke-ändliga eller det icke-oändliga, som är så elementära begrepp, så enkla att man borde ha skapats för att fatta dem, vad kan man göra än låta bli att tänka på dem? Hela vårt förnuft lider skeppsbrott i detta kaos.

Eugène Ionesco

onsdag 28 december 2011

Det allsidiga kombinerandet


Liksom det rikhaltigaste bibliotek, när det inte är ordnat, inte gör så stor nytta som ett måttligt stort som är väl ordnat, så är den största mängd av oordnade kunskaper, som inte ha genomarbetas av eget tänkande, mycket mindre värd än en mindre kvantitet, som är väl genomtänkt. Ty först genom det allsidiga kombinerandet av vad man vet, genom varje sannings jämförelse med alla andra, tillägnar man sig fullständigt sitt eget vetande och får makt över det. Men man kan blott genomtänka, vad man vet, och därför bör man lära sig något; men man vet dock blott, vad man har tänkt igenom.

Schopenhauer

måndag 26 december 2011

Tomorrow will be different


Tomorrow, you promise yourself, will be different, yet, tomorrow is too often a repetition of today.

James T. McKay

lördag 24 december 2011

Till dig


Till dig som aldrig kommer att kunna läsa denna bok.

Camus

torsdag 22 december 2011

Heartfelt


If an injury has to be done to a man it should be so severe that his vengeance need not be feared.

Machiavelli

tisdag 20 december 2011

Jag kan ändå inte simma


Jag kan simma lika bra som alla andra, det är bara det att jag har bättre minne än alla andra, så jag har inte glömt att jag en gång inte kunde simma. Och eftersom jag inte kan glömma det hjälper det inte hur bra jag kan simma, jag kan ändå inte simma.

Kafka

söndag 18 december 2011

Den Kärlek som får oss att älska på ett skönt sätt


Med alla handlingar är det så att de varken är sköna eller fula i sig själva när de utförs. Ta till exempel det som vi nu håller på med: att dricka, sjunga och samtala. Inget av det är skönt i sig. Men sättet som det görs på bestämmer hur det blir. Görs något på ett skönt och riktigt sätt blir det skönt, görs något på fel sätt blir det fult. Det är likadant med att älska, och all Kärlek är inte skön och värd att hylla, utan bara den Kärlek som får oss att älska på ett skönt sätt.

Platon