onsdag 31 oktober 2007

Sanningen


Du kanske kan se sanningen i ögonen, men aldrig kommer sanningen att se dig i ögonen; denna gudomligt osäkra känsla kommer du aldrig att lära känna. Musil
(Fotograf: Gavin O'Neill)

tisdag 30 oktober 2007

Våra jag består av det förflutnas dagar


Det förflutnas dagar lagrar sig småningom över dem som ligger ännu längre tillbaka och begravs i sin tur av dem som följer efter. Men varje förfluten dag har deponerats inom oss som i ett jättelikt bibliotek där det finns ett exemplar av uråldriga böcker som förmodligen ingen någonsin kommer att fråga efter. Men om denna dag ur det förflutna tränger fram genom senare epokers halvgenomskinliga massa, stiger upp till ytan och breder ut sig inom oss så att den helt täcker oss, då kommer för en stund namnen att återfå sin forna innebörd, människorna sitt forna ansikte och man själv sitt dåvarande sinnestillstånd, och man återupplever, med en obestämd men uthärdlig och övergående smärta, de problem som för länge sedan blivit olösliga och som då ängslade en så mycket. Jaget består av alla de tillstånd man i tur och ordning befunnit sig i, lagrade på varann. Men denna lagring är inte orubblig som bergarterna i ett berg. Ständiga omvälvningar kommer äldre skikt att stiga i dagen. Proust
(Fotograf: Aleksei Pechnikov)

måndag 29 oktober 2007

Fången


Jag känner mig som en fången misshandlad vilde, snärjd i en stupid civilisations dräkt, som hindrar mina rörelser, skaver min hud, trycker mina axlar för frihet danande axlar. Vanmäktigt sträcker jag min kropp och ande mot de vilda öarnas frihet, deras heta rus och dödliga faror, deras bländande gnistrande stjärnor, och explosivt flammande solar.
Gösta Adrian-Nilsson
(Fotograf: Robert Mapplethorpe)

söndag 28 oktober 2007

Del Versus Hel


Detaljer, lösryckta ur helheten, ger oss ofta en starkare upplevelse av helheten än helheten själv gör. Ragnar Sandberg
(Fotograf: Robert Mapplethorpe)

måndag 22 oktober 2007

The comedy of existence


For the present, the comedy of existence has not yet become conscious of itself. For the present, we still live in the age of tragedy, the age of moralities and religions. Nietzsche
(Fotograf: Misha Gordin)

Nu tystnar jag en vecka, men I'll be back, söndag. Var rädd om dig!

söndag 21 oktober 2007

Ur indifferenta djuriska hjälporgan


Ögat har ljuset att tacka för sin existens. Ur indifferenta djuriska hjälporgan framlockar ljuset ett organ åt sig, som blir dess like. Så bildas ögat – i ljuset, genom ljuset, för ljuset – för att ett inre ljus skall kunna träda det yttre till mötes. Goethe
(Fotograf: Kjetil Barane)

lördag 20 oktober 2007

Lösningen


Döden lutar sig
över mig, ett schackproblem.
Och har lösningen.

Tomas Tranströmer
(Fotograf: Tina Lorien)

fredag 19 oktober 2007

Horisonten


Hennes högt placerade små bröst var så runda att de knappast tycktes utgöra en integrerande del av hennes kropp utan snarare liknade två frukter som mognat på den, och där låren möttes (den plats som hos mannen förfulas som av en krampa kvarsittande i en stympad staty), slöt sig hennes sköte i två snäckor som välvde sig i lika mjuk och fredfull slutenhet som horisonten när solen försvunnit. Hon tog sina skor och lade sig bredvid mig. Proust
(Fotograf: Aeric Meredith-Goujon)

torsdag 18 oktober 2007

Livets skådespel


Nina: Det är så svårt att spela er pjäs. Det finns inga levande personer i den.

Treplev: Levande personer! Man skall framställa livet varken som det är eller som det borde vara, utan som man ser det i drömmen.


Tjechov
(Fotograf: Katarzyna Widmanska)

onsdag 17 oktober 2007

Creating


Disease was the most basic ground
For my creative urge and stress.
Creating, I could convalesce,
Creating, I again grew sound.
Heinrich Heine
(Fotograf: Gjon Mili på Picasso)

tisdag 16 oktober 2007

Heroisk blindhet


Det är väl inte svårt att visa sig heroisk när man av naturen är okänslig, och att tänka i kilometer när man inte har en aning om vilken rikedom som kan dölja sig i varje millimeter. Musil
(Fotograf: Nicholas Mccalip)

måndag 15 oktober 2007

Buren av mörkret


Buren av mörkret.
Jag mötte en stor skugga
I ett par ögon.

Tomas Tranströmer
(Fotograf: Jeffery Scott)

söndag 14 oktober 2007

Kärleken gör oss oskyddade


Kärleken gör oss oskyddade och öppna, för att vi ska kunna ta emot den, men samtidigt som den blottar oss har den så mycket lättare att finna de punkter där den kan såra och döda oss. Ragnar Sandberg
(Fotograf: Philippe Pache)

fredag 12 oktober 2007

The thinker


Once one has found oneself one must understand how from time to time lose oneself – and then how to find oneself again: supposing, that is, that one is a thinker. For to the thinker it is disadvantageous to be tied to one person all the time.
Nietzsche
(Fotograf: Dorota Pawiłowska)

torsdag 11 oktober 2007

An idiot’s tale


Life is but a walking shadow,
a poor player that struts and
frets his hour upon the stage
and then is heard of no more.
It is a tale told by an idiot,
full of sound and fury,
signifying nothing.
William Shakespeare
(Fotografi: Katarzyna Widmanska)

onsdag 10 oktober 2007

Konstens fertilitet


Otte (Sköld) säger om en målning av (Olle) Baertling: ”Ja, renhet i konsten är nog bra. Men för att det ska bli barn fordras det lite synd också.” Ragnar Sandberg
(Fotograf: Werner Branz)

tisdag 9 oktober 2007

När vi vaknar


Professor Rubek: Sommernat på vidden. Med dig. Med dig. Å Irene, det kunde ha’ været livet. Og de har vi forspildt, vi två.

Irene: Det uopretelige ser vi først, når –

Professor Rubek: Når -- ?

Irene: Når vi døde vågner.

Professor Rubek: Ja, hvad ser vi så egentlig?

Irene: Vi ser, at vi aldrig har levet.


Ibsen (Fotograf: Katarzyna Widmanska)

måndag 8 oktober 2007

Ett fälttåg mot dig själv


Aldrig hålla tillbaka eller tysta ned något som kan tänkas mot dina tankar! Lova dig själv det! Det är det första kravet i ett uppriktigt tänkande. Du måste varje dag också genomföra ditt fälttåg mot dig själv. För dig handlar det inte längre om en seger eller en erövrad befästning, utan om sanningen, - och samma sak kunde sägas om ditt nederlag: det handlar inte längre om det! Nietzsche
(Skulptur: Axel Ebbe)

söndag 7 oktober 2007

Blodsarv


Att blodsarvet har del i hur man är, trodde ingen när jag var ung. För min generation fanns det ingen annan avgörande faktor i ett människoliv än miljön. Att det finns annat arv än det sociala har jag fortfarande svårt att tro. Även om jag blir överbevisad varje gång jag träffar min mor. Bodil Malmsten
(Fotograf: Julie Harris)

lördag 6 oktober 2007

Att finna sin plats


Att finna sin plats i en flickas hjärta är att antagligen finna sin plats i världen, i dess hastighet och i dess tystnad. Nina Bouraoui
(Fotograf: Philippe Pache)

fredag 5 oktober 2007

Inför mina ögon


När jag kom in i rummet blev jag först stående på tröskeln för att inte åstadkomma något buller; det enda jag hörde var ljudet av hennes andedräkt som med jämna mellanrum, likt böljeslag, men mildare och mera domnat, dog på hennes läppar. Och i det ögonblicket då mitt öra fångade detta underbara ljud tyckte jag att det sammanfattade hela den älskliga fångens liv och person, som låg där utsträckt inför mina ögon. Vagnar rullade dånande förbi ute på gatan, men hennes panna var lika orörlig, lika ren hennes andetag lika lätta, reducerade till bara en utandning av den erforderliga luften. När jag övertygat mig om att hennes sömn inte skulle bli störd, gick jag försiktigt fram och satte mig på stolen bredvid sängen, och därefter på själva sängen. Proust
(Fotograf: Misha)

torsdag 4 oktober 2007

Var går gränsen


Det som skiljer en frisk människa från en själssjuk, det är ju just det att den friske har alla möjliga mentala rubbningar, men den själssjuke endast en. Musil
(Fotograf: Jeff Mermelstein)

onsdag 3 oktober 2007

Så var det med den saken


6.54 Mina satser förklarar genom att den, som förstår mig, till slut inser dem vara nonsens, när han stigit ut genom dem – på dem – bortom dem. (Han måste så att säga kasta bort stegen, sedan han klättrat upp på den.)
Han måste övervinna dessa satser, då ser han världen på riktigt.

7.0 Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga.
Wittgenstein
(Fotograf: Rodney Smith)

tisdag 2 oktober 2007

Bokbad i Allt


Jag är inte littvetare, jag är littroende…
Martina Lowden

måndag 1 oktober 2007

Charmens avväpnande leende


När hon skrattar och talar som nu, får hon en liten grop i kinden, men inte alltid, bara när hon vill. Ja, det är en solstråle till kvinna, en bortskämd varelse, därför är hon så slarvig. Sådana människor måste man tycka om, antingen man vill eller inte, ty när de reta en med sitt slarv, så är en förargelse bara en anledning till at hålla av dem, det är så förtjusande att vara förargad och ändå tvungen att hålla av…
Thomas Mann
(Fotograf: Eolo Perfido)