måndag 8 oktober 2007

Ett fälttåg mot dig själv


Aldrig hålla tillbaka eller tysta ned något som kan tänkas mot dina tankar! Lova dig själv det! Det är det första kravet i ett uppriktigt tänkande. Du måste varje dag också genomföra ditt fälttåg mot dig själv. För dig handlar det inte längre om en seger eller en erövrad befästning, utan om sanningen, - och samma sak kunde sägas om ditt nederlag: det handlar inte längre om det! Nietzsche
(Skulptur: Axel Ebbe)

Inga kommentarer: