onsdag 16 november 2011

Analysen


Analysen är bra som ett upplysningens och civilisationens verktyg, bra i den mån den ruckar på enfaldiga övertygelser, krossar naturliga fördomar och undergräver auktoriteten, bra, med andra ord, genom att den befriar, förfinar, förmänskligar och gör trälar mogna för friheten. Den är dålig, mycket dålig, i den mån den hindrar handlingen, skadar livet vid rötterna, ur stånd att forma det. Analysen kan vara en mycket oaptitlig sak, oaptitlig som döden, dit den väl ändå egentligen måtte höra – släkt med graven och dess anstötliga anatomi.

Thomas Mann

Inga kommentarer: