torsdag 10 november 2011

Alla dessa spel och lekar


Alla dessa spel och lekar utfördes utan något tvång, och de upphörde därmed när helst det behagade dem, vanligen när de dröpo av svett eller eljest voro trötta. Då blevo de grundligt avtorkade och frotterade, och de bytt om linne, varpå de i sakta mak begåvo sig hem för att se om middagen var färdig.

François Rabelais