söndag 22 juni 2008

Allt som ligger närmast
Det finns en framhycklad missaktning för allt som människor faktiskt finner viktigast, allt som ligger närmast. Det heter till exempel: ”Man äter bara för att leva” – en förbannad lögn, liksom den som vill göra fortplantningen till avsikten med all vällust. Omvänt är upphöjelsen av ”de viktigaste tingen” nästan aldrig riktigt äkta : Präster och metafysiker har på dessa områden visserligen vant oss vid ett språkbruk fullt av förljugna överdrifter, men inte lyckats stämma om den känsla som trots allt ser dessa viktigaste ting som mindre viktiga än de föraktade närmsta. – En beklaglig följd av detta dubbla hyckleri är hur som helst att man inte ägnar dessa närmsta ting, till exempel mat, bostad, kläder, umgänge, någon fortlöpande fördomsfri och allmän eftertanke och omgestaltning, utan vänder sitt intellektuella och konstnärliga allvar från det såsom någon ovärdigt; så att gammal vana och lättsinne på den punkten lätt får övertaget bland de ouppmärksamma, framför allt den oerfarna ungdomen: medan å andra sidan våra ständiga försyndelser mot kroppens och själens mest elementära lagar driver in oss alla, yngre som äldre, i förnedrande beroende och ofrihet – jag menar det i grund och botten onödiga beroende av läkare, lärare och själasörjare som alltjämt håller hela samhället i ett järngrepp. Nietzsche
(Fotograf: Bill Tong)

7 kommentarer:

Anonym sa...

I do not agree. tycker Nietzsche har fel när han menar att beroendet av läkare, lärare etc är onödigt. tror tvärtom att det är i allra högsta grad nödvändigt.

Svalka sa...

Han menar nog de som sysslar med "de förbannade lögnerna" och inte det allmänna behovet av dem som yrkesgrupp. Exempelvis är det utan lärare svårt att studera, men är lärarna förvirrade av tradition får man inte ut särskilt mycket av det - (teologers) teleologiska felslut är ett för samhället och individen onödigt beroende men håller desamma i ett järngrepp så länge de inte ifrågasätts, dissekeras och förkastas. Det är väl vad Nietzsche åsyftar snarare än någonting annat; upprätthållandet av en (av okunskap accepterad) lögn verkar dessutom ligga nära mustaschens prat om der Wille zur Macht.
Om jag påstår att knulla gör man för njutningens och självförverkligandets skull snarare än den eventuella fortplantningens, men någon inflytesrik, pryd präst påstår att sex bara har en materiell funktion tar han så njutningen ifrån mig; sexet blir opersonligt och till en offentlig angelägenhet om jag faller för hans lögner - dvs, om jag ger honom makt över mig.

Niklas: Skitbra bild. Bättre än vanligt nästan.

Anonym sa...

Tack för förklaringen! men håller fortfarande inte med N. Upprätthållande av lögner, lärare förvirrade av traditioner etc är ofrånkomliga nödvändigheter. Som jag ser det.

Anser också att sex är en offentlig angelägenhet. Ökningen av könsjukdomar är ett exempel.

Niklas sa...

Hej Anonym och Svalka! Nietzsche väcker en del funderingar och din, anonym, kritik är befogad. När du svarar Svalka så skriver du ”ofrånkomliga nödvändigheter”. Hur menar du? Det låter spännande! Menar du att vi behöver dessa experter som vin och bröd åt folket?

Jag tror som Svalka att Nietzsche inte var negativt inställd till yrkesgrupperna. Men det fanns/finns en tilltro som ibland är lite för stor till dessa. Jag tror också att Nietzsche menar att vår tilltro blir till en form av beroende där vår tilltro till vår egen introspektiva förmåga sviktar. Vi vänder oss till diverse experter, självutnämnda eller legitimerade, i tron att de ska rädda oss, ge oss vägledning och svar på alla våra frågor, släcka vår ångest.

Nietzsche, tror jag, möjligen också menar att de saker som ligger oss närmast också anses vara för vardagliga för att ägna speciellt mycket intellektuell eftertanke. Vissa saker, som sex, förenklas och tabubeläggs för att legitimera någon trosuppfattning. Vi förstår inte vår egen sexualitet som dessutom är stämplad med diverse begrepp som ”störning”, ”avvikelse” och ”sjukdom”.

Vi har blivit bättre på de närmsta sakerna idag, men än fylls tidningar och bokhyllor med självutnämnda experter som ger oss tips och råd som ofta inte är förankrade i någon vetenskaplig forskning. Forskningen ägnar sig åt ”viktigare” saker, inte minst våra metafysiker gör landvinningar alltsedan Platon. Vi vet massor om en uppsjö av enzymer som är inblandade i befruktningen av ägget men inte varför människans sexualitet är så mångfacetterad.
Vi vet massor om vilka ämnen som finns i kryddor, hur kött är uppbyggt, men ändå så öppnar många av oss ugnsluckan för att hälla lite vatten på steken så att den inte blir torr.

Vad gäller sex så är det definitivt en offentlig angelägenhet, ditt exempel är alldeles utmärkt anonym!

Tack för kommentarerna!

Svalka sa...

Ja, sex i allmänhet är ju en offentlig angelägenhet men mitt sexliv angår bara ytterst få - könssjukdomar o.dyl. är gråzonen mellan offentligt och privat och den stora skillnaden dem emellan är offentlighetens funktionalistiska hållning/tolkning och det privatas sensuella dito. Därav bestämningen "sexet" men den kanske var väl otydlig ...

Folk skulle definitivt tjäna på att, som autentiska individer á la Kierkegaard &Co, i högre grad ägna sig åt kritiskt tänkande - men inte bara tilltron till den egna förmågan som sätter käppar i hjulen, det anses inte vara [plats för passande positivt adjektiv] nog att ägna sig åt ovannämnda mödor.

Och dessa "ofrånkomliga nödvändigheter" ... menas att det ofrånkomligen ligger till på det viset i så hög grad att det ter sig nödvändigt ... och att det då är metafysiskt ofrånkomligen nödvändigt, alternativt epistemologiskt så?

Niklas sa...

Hej Svalka! Vårt sexliv angår få och är sällan föremål för granskning av någon myndighetsperson. Men vad gäller könssjukdomar så är många av dessa anmälningspliktiga och berör därför fler än den direkt drabbade. Det finns även ett samhällsperspektiv som innebär att försöka begränsa spridning och hjälpa eventuella smittade.

Som Anonym är inne på så finns det just nu en oro för en ökad spridning av könssjukdomar och därför blir det en offentlig angelägenhet. Vi måste ställa oss frågan varför fler drabbas än tidigare och vad vi kan göra för att minska smittspridningen.

Problemet som du antyder är att vi blandar ihop det funktionalistiska perspektivet med olika värderingssystem där inte så sällan religösa aspekter får stort inflytande på våra liv. Det finns exempelvis ”experter” i Vatikanstaten och vill förhindra kondomanvändning.

Jag håller med dig att kritiskt tänkande i större utsträckning skulle kunna vara önskvärt, men tror du det är möjligt? Du är säkert en större optimist än vad jag är. Min lilla erfarenhet säger mig att vi är väldigt selektiva i vårt kritiska tänkande. Vi tenderar att vara kritiska när vi ägnar oss åt exempelvis vetenskap eller när en telefonförsäljare ringer oss, men när väl någon i en vetenskaplig grupp ska ta ställning till huruvida man bör pröva en ny behandling eller inte så refererar samma ”högt” stående kollegor att ”min syster fick den behandlingen och blev sämre”, varpå vi andra nickar och tycker vi ska avvakta ett tag till innan vi tar ställning. Jag blir alltid lika fascinerad när man hör sådana tongångar…och de förekommer i många olika sammanhang. Åtminstone mitt liv.

Det finns även viss forskning som talar för att vår förmåga till irrationellt handlande snarare är regel än undantag och även den mest rationellt inbitne kritiker faller till föga för lockande erbjudanden. Kolla in denna killens forskning:

http://web.mit.edu/ariely/www/MIT/

Tack för komplimangen om bilden och kommentaren!

Svalka sa...

Haha, nej, jag tror överhuvudtaget inte det är möjligt att göra det Almene till en samling individer eller omintetgöra das Man. Istället ser jag det som en metafysisk o-möjlighet - det är helt enkelt bekvämare att luta sig på en anonym, könlös entitets förstånd än på sitt eget förnuft och minsta motståndets lag har ju visat sig gälla. Dessutom lär ett sådant flock-ideal behövas på någon nivå.
Så någon optimist är jag då rakt inte, snarare rejält pessimistisk mellan varven och annars sådär distanserat road av det hela. Humoristen liksom ... om igen, för att fortsätta prata dansk.

Ska kika på länken, tack för tipset.