torsdag 10 februari 2011

I överjagets skugga


Den ånger och oro, som man känner över vad man själv har gjort, är i grund och botten ingenting annat än fruktan för följderna. Schopenhauer

4 kommentarer:

Skymning sa...

Snyggt!

Niklas sa...

Tack Skymning!

J sa...

Intressant. Betyder det att om vi kunde handla helt utan konsekvenser så skulle vi inte känna ånger? Jag vet egentligen inte om jag håller med. Jag tror att kan känna så väl oro som ångest utan att det på något sätt har med vår rädlsa för följderna att göra. Jag tror inte att allt i världen kan beskrivas genom orsak och verkan. Men ett intressant citat, jag gillar det.

Niklas sa...

Hej J! Jag håller med dig, visst är det mer komplicerat än så, men Schopenhauer sätter ändå fingret på en viktig egenskap hos människan. Vår förmåga att förutse konsekvenserna ger oss förmågan att inte agera.
Men det räcker inte, en psykopat har också förmågan att se konsekvenserna av sitt handlande och kan just därför använda sig av detta för att lura andra. En essentiell egenskap hos människan är empati, vår förmåga att föreställa oss andras lidanden.

Ånger och oro kan man trots allt känna av den enkla anledningen att man inte tänkt/känt innan handlingen.

Tack för kommentaren!