måndag 10 december 2007

En folkfiende


Doktor Stockmann: Det är jag, som vill stadens sanna väl! Jag vill avslöja de brister, som förr eller senare måste komma i dagen. Å, det ska nog visa sig, att jag älskar min födelsestad.

Stadsfogden: Du som i blint trots går och förstör stadens viktigaste näringskälla.

Doktor Stockmann: Den källan är förgiftad, människa! Är du galen! Vi lever här av att schackra med orenlighet och ruttenhet! Hela vårt uppblomstrande samhällsliv suger sin näring ur en lögn!

Stadsfogden: Rena inbillningar – eller något ännu värre. Den man, som utslungar så kränkande insinuationer mot sin egen hemstad, han måste vara samhällets fiende.


Henrik Ibsen
(Konstnär: Banksy)

2 kommentarer:

Mio sa...

"Vårt uppblomstrade samhällsliv" - vem vill klaga då?

Tyskland 1933. Hitler tar makten efter år av massarbetslöshet och kris. Han gör "gott" för samhället, landet.

Men det stod cirka tio år senare klart att det tyska folket sugit näring ur en lögn.

Att vara en folkfiende är det inte alla som klarar. Så medmänskliga är få.

Niklas sa...

Hej Mio! Det finns något paradoxalt i det du säger, att genom sin medmänsklighet bli folkets fiende. Men du har fullständigt rätt.

Att klaga när man får höra det man sedan länge önskat att få höra, att få löften om rikedom och återställd självkänsla, det gör nog inte många. Istället skulle många suga näring ur sådana lögnens ord, även om de måste blunda för sanningen när de gör det.

Hitlertyskland är ett mycket bra exempel, och vi var inte så dåliga här hemma i heller, eller hur? Hur många höll inte för öronen när det började komma fram vad man gjorde med människor i koncentrationslägren. Sen fanns det många som dessutom sympatiserade med nazisterna, men det är en annan sak.

Tack för kommentaren, Mio.