måndag 5 november 2007

Vi kommer aldrig fram


När mormor säger: ”Vi är snart framme.” Men vi kommer aldrig fram, vi kommer aldrig fram dit jag vill nå, vi kommer aldrig fram till slutet av min sorgsenhet…
Nina Bouraoui

2 kommentarer:

Ulrika sa...

När jag läser Bouraouis ord om att aldrig nå fram till slutet av sin sorgsenhet, så tänker jag på ett citat du haft av Oscar Wilde: "There is about sorrow an intense, an extraordinary reality."
Den där extraordinära verkligheten är inte alltid så enkel att nå fram till, varken till början eller slutet. Den finns där - som en grund, ett fundament man byggt sin verklighet ovanpå. Och hur mycket man än reser så kommer man ändå inte ända fram. Men man slutar inte försöka.

Niklas sa...

Hej Ulrika! Det är ju fantastiskt, jag blev ”tvungen” att läsa om Wildes ord! Tack!! Världar har byggts ur sorgen och varje försök att lämna den är också ett steg ut ur verkligheten, smärtan, den intensiva känsla som också gör oss så levande ibland. Märkligt hur sorgen springer ur vår innersta kärna. Hur kan vi resa ifrån den utan att resa ifrån oss själva, som du säger. Tack Ulrika!