fredag 9 november 2007

Kärlekens geologiska eruptioner


Kärleken åstadkommer på detta sätt sannskyldiga geologiska eruptioner på tankens område. I monsieur de Charlus tankevärld, som för bara några dagar sedan liknade en slätt så enformig att han inte inom synhåll skulle ha kunnat upptäcka en enda idé i jämhöjd med marken, hade nu plötsligt stenhårda bergmassiv tornat upp sig, men dessa berg var skulpterade ut den på platsen. Där vred sig i titaniska jättegrupper Raseriet, Svartsjukan, Nyfikenheten, Avunden, Hatet, Smärtan, Högmodet, Skräcken och Kärleken. Proust
(Fotograf: Andre Brito)

Inga kommentarer: