tisdag 13 november 2007

Människans relation


Människans relation, människans bindning till sitt eget liv, till de personer som spelar den viktigaste rollen i hennes liv. Att äventyret alltid tycks vara något annat eller någon annan, som om friheten inte hade sin grund i den viktigaste individuella livsuppgiften, inte i plikten gentemot de för henne viktigaste personerna, inte i moralen, utan i det ”andra”, det tänkta, det icke existerande, i värsta fall i det ödesdigra förfelandet av livet. Detta är ett synnerligen egenartat spel av naturen, av vår av monotonin utlösta förbittring, av den mänskliga obeständigheten. Omvänt, i själva denna outgrundliga mänskliga natur ligger något äventyrligt, som vi obetingat bör följa, som vi förbehållslöst bör lyda, all smärta och all trolöshet till trots.
Imre Kertész (Fotograf: Mats Bäcker på Cilla Olsen)

Inga kommentarer: