torsdag 15 november 2007

Att frigöra


Det är absurt att påstå att orgier, utsvävningar, extas eller passion skulle omöjliggöras om mannen och kvinnan vore konkret jämlika. Motsättningarna mellan köttet och anden, ögonblicket och tiden, immanensens svindel och transcendensens lockelse, det absoluta i njutningen och glömskans intighet, kommer aldrig att upphävas. I sexualiteten kommer spänningen, slitningarna, glädjen, misslyckandet och existensens triumf alltid att framträda. Att frigöra kvinnan är att vägra stänga in henne i det förhållande hon har till mannen, men inte att förneka det. Att hon existerar för-sig innebär inte att hon inte också kommer att fortsätta existera för honom: om de ömsesidigt erkänner varandra som subjekt förblir emellertid var och en en andre för den andre. Ömsesidigheten i deras relationer kommer inte att utplåna de mirakel som uppdelningen av de mänskliga varelserna i två skilda kategorier skapar – åtrån, ägandet, kärleken, drömmen, äventyret – och de ord som berör oss: ge, erövra, förena sig, behåller sin mening. Det är tvärtom när det slaveri som den ena halvan av mänsklighen lever i har avskaffats, med hela det system av hyckleri som det innebär, som den verkliga betydelsen i mänsklighetens ”uppdelning” kommer att blottläggas, och först då kan det mänskliga paret finna sin sanna gestalt. Simone de Beauvoir
(Fotograf: Erwin Olaf)

4 kommentarer:

Ulrika sa...

"...de mirakel som uppdelningen av de mänskliga varelserna i två skilda kategorier skapar – åtrån, ägandet, kärleken, drömmen, äventyret..."

Vad jag blir glad av att läsa dessa ord! Två skilda kategorier - ja, låt oss få vara det.

Jämlika betyder inte lika. Ibland tycks det mig som att strävan efter jämlikhet innebär att vi ska vara samma. :)

Niklas sa...

Hej Ulrika! Jag håller med dig, ”jämlika betyder inte lika”. Problemet är att ingen individ vill bli bedömd utifrån huruvida han eller hon är kvinna eller man, om just dessa begrepp faktiskt också begränsar oss och våra valmöjligheter som samhällsmedborgare, förhindrar oss att utvecklas utifrån den potential vi har. I inledningen till Beauvoirs bok ”Det andra könet” skriver hon att:

”Termen ’hona’ är inte nedsättande för att den förankrar henne i naturen utan begränsar henne till hennes kön.”

Könet ska inte avgöra huruvida någon får ett visst arbete eller en viss lön osv. För mig är det egalt om den individ som sätter sin fot på Mars har storlek 36 i rymdsko, har vagina eller penis, det viktiga är att vi skickat den bäst kvalificerade vi har för uppdraget, oberoende av kön. Om det skulle bli en kvinna, så må steget för henne vara litet men likväl är det ett gigantiskt steg för mänskligheten.:) Inte blir steget större för oss andra bara för att en man tar klivet på Mars!!!

Same, same, but different!:) Tack för kommentaren!

Ulrika sa...

Det är intressant med rymden. Anses väl vara en manlig domän. Astronauten var länge man. Men vilka är det som sägs tala till stjärnorna och för det mesta anses vara "i det blå"? :) Kvinnors sätt att närma sig rymden är inte lika accepterat som männens mer heroiska. Som sagt: samma, samma fast olika. :)

Niklas sa...

Hello Ulrika, this is Houston control, do you read me, Ulrika?:)