måndag 24 september 2007

Klädd i svart


Medvedjenko: Varför går ni alltid klädd i svart?
Masja: Jag bär sorgdräkt, jag sörjer mitt förlorade liv. Jag är olycklig.
Anton Tjechov
(Fotograf: Eolo Perfido)

Inga kommentarer: