söndag 9 september 2007

Intet gör ont som du


Du är min renaste tröst,
du är mitt fastaste skydd,
du är det bästa jag har,
ty intet gör ont som du.

Nej, intet gör ont som du.
Du svider som is och eld,
du skär som ett stål min själ –
du är det bästa jag har.
Karin Boye
(Fotograf: Pascal Renoux)

Inga kommentarer: