fredag 4 april 2008

Vår skugglika längtan


Ulrich hade sagt: Vi har inte bara myten om människan som delades i två; vi kan också ta Pygmalion eller Hermafroditos, eller Isis och Osiris, det är, i olika variationer, hela tiden fråga om samma sak. Denna längtan efter en dubbelgångare av det motsatta könet är uråldrig. Den kräver kärlek som vi bara kan möta hos en varelse som är vår fullkomliga avbild, men som ändå måste vara en annan än vi, en magisk gestalt i vilken vi återfinner oss själva, men som ändå förblir just en magisk gestalt och äger det företrädet framför allt som vi endast föreställer oss, att den har en anda av självständighet och oavhängighet. Otaliga gånger har denna dröm om kärlekens fluidum, som oberoende av sinnevärldens begränsningar möts i två olika identiskt lika gestalter, redan i ensam alkemi stigit upp ur den mänskliga huvudskålens retort…
Musil
(Fotograf: Kim Joon)

Inga kommentarer: