måndag 3 mars 2008

Varje tid har sin grymhet och skönhet


Han sade en gång till mig, då vi just talat om så kallad medeltida grymhet:
- Dessa grymheter har i själva verket aldrig funnits. En medeltida människa skulle hysa en långt djupare avsky för hela vår nutida livsstil, anse den grym, barbarisk och förskräcklig! Varje tid, varje kultur, varje moral och tradition har sin egen stil, sin egen sensibilitet och sin egen hårdhet, sin skönhet och sin grymhet, anser vissa lidanden självklara och lider tåligt vissa plågor. Herman Hesse
(Fotograf: Zoe Navarro)

Inga kommentarer: