fredag 28 mars 2008

Före Simone de Beauvoir


Thomasius’ grundlärda avhandling De concubinate är särdeles läsvärd; man finner i den påvisat, att konkubinatet i alla tider och bland alla folk ända till den luterska reformationen, varit tillåten och till en viss grad lagligt erkänd, ingalunda skamlig inrättning; detta avskaffade den luterska reformationen, som så fick ännu en anledning att rättfärdiga prästernas giftermål. Och sedan kunde icke heller den katolska kyrkan tillåta det.

Om polygami skall man alls icke bry sig om att disputera, utan taga den som ett allestädes närvarande faktum; uppgiften är bara dess reglering. Var finns det väl verkliga monogamister? Alla leva vi åtminstone till en tid, oftast i hela vårt liv, i polygami. Eftersom varje man således behöver flera kvinnor, är intet mer rättvist, än att det står honom fritt eller rentav ålåge honom att sörja för flera kvinnor. På så sätt får kvinnan åter sin riktiga ställning som subordinerad, och damen, med alla hennes löjliga anspråk på respekt och beundran, detta monstrum av europeisk civilisation och kristligt germansk dumhet, försvinner ur världen. Schopenhauer
(Fotografi: TheOdotos)

6 kommentarer:

Jenny Maria sa...

Schopenhauer - beviset på att man kan vara klarsynt och idiot på en och samma gång. :-)

Niklas sa...

Haha! Hej Jenny Maria! Det är just detta som fascinerar, den skarpa hjärnans förmåga att vara lysande insiktsfull och blint trångsynt på samma gång.

Men det som skrämmer är att det fortfarande finns människor som nickar instämmande när de läser Schopenhauers ord om kvinnan. Idioterna finns bland oss.

idioten sa...

jag kanske inte håller med herr S till fullo, men jag kan heller inte förneka att jag inte tycker att han har helt fel. monogamisterna är nog färre än vad vi vill erkänna och det där med kristen germansk dumhet kan jag också nicka instämmande till. Och helt ärligt- damen - vad är det? Kvinnor, tanter, flickor..yeah!..men damer...

Niklas sa...

Hej du ärliga själ! Mitt problem är inte Schopenhauers syn på att vi människor är polygama i större utsträckning än vad vi vill erkänna inför oss själva eller andra (jag håller med er), utan hans nedvärderande syn på kvinnor. Han ser kvinnor som sekunda varelser, jämfört med mannen.

Schopenhauer är briljant, dock inte i detta avseende.

Tack för kommentaren!

Anonym sa...

Ref "idioten" - Med Schopenhauers "dam" menas dåtidens överklasskvinna, typ Lady.
Hans mor var en sådan, och han avskydde henne och hennes sort.
Han var förvisso en briljant skribent , i mitt tycke faktiskt enastående när det gäller att uttrycka sig klart och (oftast) klokt. Men han borde ha låtit bli att avhandla sina tankar om kvinnor...
O.B.

Niklas sa...

Hej O.B.! Du vet detta mycket bättre än jag. Mycket intressant!!

Således hade Schopenhauer en inte alltför god relation till sin mamma. Men hans privata relation till kvinnor var inte helt okomplicerad vad jag förstått, men jag vet väldigt lite om hans biografi.

Vad gäller hans stilistiska förmåga kan jag bara hålla med dig. Det dyker snart upp några ord ifrån denne filosof här på bloggen. Vill bara hitta en passande bild. Vi får se.

Tack för kommentaren!