torsdag 24 januari 2008

Så gick en mänsklig varelse bort


Man förde bort Akakij Akakijevitj och begravde honom. Och Petersburg fortsatte att existera utan honom som om han aldrig levat. Så gick en mänsklig varelse bort, försvarad av ingen, älskad av ingen, utan intresse för någon, uppmärksammad av ingen, inte ens av naturforskarna, som eljest aldrig underlåter att sätta en vanlig fluga under mikroskopet och undersöka henne. Tålmodigt hade denna varelse uthärdat alla förödmjukelser i kansliet. Utan att ha upplevt en enda märklig händelse hade han vandrat sin väg fram till graven och när mot slutet av hans liv en ljuspunkt äntligen lyste över hans fattiga tillvaro i en kappas gestalt så måste ödet krossa den lika obarmhärtigt som det krossar denna världens mäktige…! Gogol
(Fotograf: Carl Rymenamns)

Inga kommentarer: