onsdag 3 juni 2009

Jag skriver ikapp med ljuset


Varför jag skriver, och hur, var, när, med vilket mål och vilken utgångspunkt, med vilken rätt?
Jag skriver ikapp med ljuset och, som herr Char* säger, medan vi störtar, men även underifrån, för att med tiden anmäla mig som saknad, död, vingbruten och tömd. Mare Kandre
(Fotograf: Gergana Lozanova)

*Jag skriver till er medan
vi störtar. Så erfar jag
tillståndet att finnas i
denna värld.
René Char

Inga kommentarer: