fredag 24 juni 2011

Sight is but an abbreviated form of touch


We believe we see something when in fact we touch it and where only touch is appropriate. Eventually, we see so much and with such rapidity that we no longer feel things, even though our sense of touch remains the solid foundation and guarantor of seeing. In all of these cases sight is but an abbreviated form of touch. The rounded form becomes a mere figure, the statue a flat engraving.

Johann Gottfried Herder (on Sculpture)

4 kommentarer:

Skymning sa...

Förtjusande. Merleau-Ponty höll nog med.

Niklas sa...

Salve Skymning! Jag är ingen kännare av denne filosof, varför tror du att han håller med Herder?

Skymning sa...

Synestesin. Merleau-Pontys portalverk heter Phénoménologie de la perception och jag har för mig att han nämner Herder på flera ställen. Varseblivning är enligt författaren i första hand en mycket påtaglig, kroppslig relation till någonting i förhållande till allt annat. Det gäller även differentieringen mellan olika intryck -- inget sinne blir någonsin varse någonting på egen hand, utan synen (säg) har på sin höjd förtur om jag minns rätt. De perceptuella luckorna (gällande någontings ytstruktur, exempelvis) fylls redan under varseblivandet i av andra fenomenella erfarenheter, bl.a., vilka inte alls behöver ha med syn att göra. Allt känns.

Niklas sa...

Tack för denna förklaring, Skymning! Låter som att Ponty och Herder skakar hand.